13 април, 2024

Основните проблемите при стартъпите и предприемачите като цяло са свързани предимно с неясноти в стабилността. Определено темата за фалирането на компаниите не е табу, но въпреки това няма подробна информацията за стартиращите компании или малките и средни предприятия. “Трябва да има разграничение от юридически смисъл на думата и модела на самия бизнес”, каза Доброслав Димитров от БАСКОМ на уебинара “Фалирай умно”, организиран от DevStyleR. Но не може едно изречение да обясни как се фалира умно.

Българска стартъп асоциация анализират ситуацията при стартъпите и най-честите причини за фалит при компаниите са липсата на устойчив бизнес модел в индустрията на стартъпите, разработване на решение, от което никой няма нужда, както конфликти в екипа, и недостатъчно финансови средства.

Направихме един анализ и след разговор с над 100 компании и установихме основния проблем, че има загуби на местно ниво, а 60% губят клиенти на международно ниво. Стартъпите могат да бъдат много иновативни и да сменят своя бизнес план. Държавата неприотизира и не различава малък и среден бизнес от стартъп. Единственият ресурс, с който стартъпите могат да разполагат е фондове за рисков капитал. Мярката 60/40 няма да разреши проблемите ни и не бихме се възползвали от нея”, заяви Нед Дервенков от BESCO.

За стартъпите пътят е гъвкавост, бързина и два фонда за рисков капитал. Ролята на браншовите организации е да адресира нуждите на компаниите, които представлява и да поддържа връзка с държавата. BESCO състави доклади, които са адресирани главно към нуждата на иновативните компании. Търсим обратна връзка от държавата. Голяма част от инструментите са невалидни и помощта не е особено голяма. Ние, от наша страна, създадохме и пазар, в който компаниите дават определен тип намаление или безплатни услуги, или продукти, на всички членове от компанията”, допълни той.

Ако приемем, че има тънка линия, която при пресичане води до фалит, как да стоим от по-стабилната страна е въпрос на устойчивост. Трябва да се прави разлика между юридическата страна и оперативната.Устойчивият и успешен бизнес не може да фалира за две седмици, въпреки засегнатите хотелиери и ресторантьори, при правилно управление на средствата, могат да не работят максимум три месеца. Бизнеса може да фалира, едва тогава, когато са изчерпани всички възможни инструменти. Усещането за фалит при един предприемач го превръща в неизбежен, за него”, коментира изпълнителният директор на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков.

Коментарът на Адвокатско съдружие „Карапанайотов, Лесова и Табанска“ започна с Явор Карапанайотов, който обясни от формално юридическа гледна точка, че всяко бизнес предприятие е длъжно само да стартира процедурата по несъстоятелност. Вариант е също да осъществи процедура по стабилизация. Всеки предприемач е добре да познава собствените си финанси. Проследяване на финансите и счетоводството може да помогне. На въпроса за последствията за ООД собствениците след фалит, Гинка Табанска отговори, че е задължение на управителите да подадат молба по несъстоятелност. Гинка Табанска продължи да коментира ситуацията юридическите действия и коментира ситуацията, когато дадено дружество има финансови задължения или кредити. Тя каза, че по принцип дружество не е задължително да има финансови задължения, за да се премине в производство по ликвидация. По отношение на задълженията на търговското дружество ООД или ЕООД с прекратяване на договора по несъстоятелност и окончателно осребряване на наличното имущество, това се погасява. Това по никакъв начин не рефлектира върху едноличния собственик на капитала, който е и съдружник.

Изходите за стартъп фирмите са възможни при бърза реакция от управителя, но е факт, че масово се взима ноу-хау от чужбина. Въпреки трендовете за стартъп величие по западния модел в период на криза има голяма вероятност да се вземат грешни политически решения и това да рефлектира върху бизнеса в страната. “Затова се борим данъчната система да остане такава, каквато е”, коментира Доброслав Димитрова, когато по време на дискусията “Фалирай умно” се обсъждаше темата за браншовите организации и стартиращите компании.

Бойко Таков допълни, че държавата знае за тези проблеми, в частност Министерството на икономиката. Стартъпите се подкрепят дори и в извън кризисната ситуация. Много големи финансови ресурси се използват за ликвидна подкрепа на компаниите. Това е форсмажор, който предизвиква голяма верижна реакция във всички сектори и всички икономики. Българската икономика, обаче няма как да бъде сравнявана с немската или американската. “Нашата страна има ограничен ресурс и трябва да се гледа обективно на нещата. Важно е всеки да има фокус и към положителната страна”, добави д-р Бойко Таков.

Едно от иновативните предложения на BESCO е работата им върху изграждането на законопроект, който е доста актуален, предвид настъпилата ситуация. Това е създаване на нов тип легално дружество, което има гъвкавост на АД, но може да бъде регистрирано като ООД. По този начин ще може да се регламентира изпълнение на определена уговорка при определени критерии. Да регламентира конвертируем заем, който е традиционен модел за инвестиране

Законопроектът се очаква съвсем скоро да бъде разгледан от Министерския съвет. Това ще бъде единствената нефинансова мярка, чрез която могат да се задържат служители. Дружеството ще предлага на компаниите да дават дял на служителите си. “Това е една добра и функционална форма, от която много фирми на запад се възползват”, каза Нед Дервенков от BESCO.

Материала подготви Атанас Нейчев

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,