22 февруари, 2024

Профил на компанията:

SAP е пазарен лидер в сферата на бизнес софтуера, като помага на компании от всякаква големина и различни индустрии да функционират възможно най-добре. 77% от транзакциите в световен мащаб преминават през SAP системи. Технологиите на компанията за machine learning, Internet of Things (IoT) и analytics помагат на клиентите да превърнат бизнеса си в интелигентно предприятие. End-to-end приложенията и услугите на компанията дават възможност на клиентите на SAP да оперират ефективно, да се адаптират постоянно и да постигат целите си. С глобална мрежа от клиенти, партньори и служители, SAP помага на света да функционира по-добре и подобрява живота на хората.

SAP работи с над 440 000 клиенти в 180+ страни, повече от 101 150 служители и има над 48-годишна история. Създаден преди 20 години, развойният център на SAP в София, SAP Labs България, е едно от ключовите и стратегически подразделения на SAP SE. Компанията в България е технологично-фокусиран развоен център и има ключова роля в дефинирането и разработването на SAP Cloud Platform. Над 80% от екипите работят по теми, които са свързани с облачните технологии. Със своите над 1000 професионалисти, SAP Labs България има значителен принос и в посока на life-cycle management, user interface и user experience за широко портфолио от SAP продукти.

Развойният център на SAP се е утвърдил като предпочитан работодател в ИТ сектора в страната. Компанията въвежда за първи път в България Lean подхода и Agile практиките в софтуерната разработка. SAP Labs България има забележителна култура на отворена комуникация и сътрудничество. В офисите на компанията може да се разчита на приятелска среда и позитивна атмосфера. Екипите работят в три модерни офис-сгради, напълно оборудвани спрямо нуждите и предпочитанията на колегите. Работната среда включва ергономични мебели, стени за писане, големи и малки зали за срещи, телефонни будки, фитнес, зала за деца, зали за тенис на маса и джаги и много други.

В развойния център екипите работят основно с Java и JavaScript. В компанията се работи по много и различни проекти, като средата е динамична. По тази причина в различни екипи се появяват възможности и нужда от работа с Ruby, Scala, Python, C++, Go, ABAP, Perl и др.

Валдорф, Германия Главен Офис
1 100+ Брой служители в БГ

Технологии:

CORE LANGUAGES

MODERN WEB

EMERGING TECHNOLOGIES

CORE LANGUAGES

MODERN WEB

EMERGING TECHNOLOGIES

Работни часове и отпуска
Фиксирани часове
Гъвкави Часове
Годишна отпуска 30 дни
Начин на работа
Офис
Работа от вкъщи
Хибриден
Бенефити
Допълнителна отпуска
Програма за бонус при препоръка
Ваучери за храна и гориво
Насърчаване на активен начин на живот (карти за спорт, свежи плодове в офиса и т.н.)
Допълнително здравно осигуряване
Годишен медицински преглед
Редовни тиймбилдинги
Програма с опции/акции на компанията
Програма за развитие на личностни умения
Програма за развитие на професионални умения
Тагове: