21 юли, 2024

Като част от проекта “Отворените данни и гражданското участие” по Оперативна програма “Добро управление”, НПО “Линкс” и Държавна агенция “Електронно управление” съставиха анкета-проучване, която има за цел да даде светлина в процесите, свързани с отворените данни в държавата.

Участието на различните граждани, бизнеси и неправителствени организации ще бъде от голямо значение за подобряването на изпълнението на мониторинг на различните политики и законодателство. Освен това ще е от значение за получаването на обратна връзка и анализиране на степента на информираност и използваемост на отворените данни в страната.

Отворените данни в една държава могат да послужат като чудесен проводник на доброто усвояване на демократичните процеси, прозрачността в управлението и заздравяване или изграждането на гражданско общество.

Рени Борисова от отдел “Данни” към ДАЕУ сподели, че проучването е насочено към граждански и бизнес организации.

Решихме да обърнем фокуса и да ангажираме граждани и бизнес – да проверим от какви данни имат нужда те. При всички положения смисълът на проучването е да достигне до направата на промени, свързани с политиката на отворените данни. Чрез информацията, която това проучване ще ни предостави ние ще можем да предоставим услугите и информацията с по-добро качество,” сподели Рени Борисова.

Тя допълни, че имайки предвид огромните данни, с които разполага държавата, то трябва да се наблегне на качеството на тези, от най-голяма необходимост сред ползвателите.

Налага се в част от данните да поработим с колеги от отделните администрации, за да може да се направи структура и модел. Също така трябва да се доуточни съдържанието на информацията и форматите, в които да се предоставя тя. Целим да не се налагат допълнителни трансформации, а данните да са с такава достъпност, че да е лесно хората да се сдобиват с тях за различни цели,” обясни пред DevStyleR Рени Борисова.

От своя страна, управителят на НПО “Линкс”, Теодора Гандова ни сподели, че колкото повече данни има, толкова повече граждани ще могат да бъдат одитори от своя дом.

Ако имат необходимите умения, те могат да свалят тези данни и да направят статия или блог. Дори чрез натиск, институциите ще бъдат принудени да отговорят относно даден проблем или нещо, което не е както трябва. Когато много хора имат достъп до много данни, това би позволило на всички ни да виждаме от различни ъгли процесите в администрациите на държавата. Това е важно за демокрацията ни и за съществуването ни като общество,” заяви Теодора Гандова.

Въпросникът, може да видите Тук

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Author