12 юли, 2024

Българската софтуерна компания Sirma AI, осъществяваща дейност като Ontotext, обяви, че предоставя безплатно своята графова база GraphDB на медицински организации от целия свят, борещи се с пандемията от COVID-19. GraphDB е сред най-популярните семантични бази в световен мащаб. Тя се използва от фармацевтични гиганти като AstraZeneca, едни от най-големите банки в САЩ, агенции за пазарна информация като Standard & Poor’s Global Platts, организации като Парламента на Великобритания, медийни издателства като BBC, и др.

Едно от най-големите предизвикателства пред научните организации, изследващи COVID-19, в момента е огромният обем данни, генерирани непрекъснато от различни източници. Графовата база GraphDB на българската софтуерна фирма решава именно този проблем, добавяйки структура и връзки между данните в този информационен поток чрез своята семантична технология.

Сред организациите, подкрепени от българския екип, е Mayo Clinic, която публикува проекта CORD-19-on-FHIR, обвързан с изучаването на COVID-19 и използва семантични връзки и семантични анотации, благодарение на българската технология. Друг значим проект в тази област, който се възползва от българската графова база, е Cochranе COVID-19 Study Register на международната медицинска организация Cochranе. Той представлява приложение за сравняване и управление на информация за вируса, което е базирано на българската семантична база.

Тагове: , , , , , , , ,