23 май, 2024

Годишните приходи на Milestone Systems достигнаха 1,03 млрд. датски крони или 137,4 млн. евро за 2019 година. Това сочи годишният доклад на компанията за 2019 г.

През 2019 година компанията отчита увеличение на продажбите си на всички пазари, на които оперира и запазва своя традиционен годишен ръст, като за последните 5 години средният темп на растеж се равнява на 14%.

В същото време компанията отбелязва планирано понижение в оперативния си доход (EBIT) от 26 млн. евро през 2018 година до 16,5 млн. за 2019 година. То е очаквано и се дължи на множеството инвестиции в иновации и развитие. За ръста на приходите пък допринасят увеличението в броя лицензи, които компанията предоставя, както и продажбите на Care™ – програма за цялостна поддръжка на продуктите на Milestone Systems през целия им жизнен цикъл.

„Два са основните фактори, които оказват най-силно влияние върху нашите положителни резултати. От една страна, това е непрекъснатият ни стремеж към устойчиво развитие, което само по себе си води до резултатите, които виждаме през последните 22 години от създаването на компанията. От друга страна, това са хората – нашите служители. Защото устойчивият растеж изисква най-добрите служители, които да идентифицират и реализират всички възможни бизнес възможности. Лично аз смятам, че дори и да имате най-блестящата бизнес стратегия, без правилните хора вероятността тя да се провали, е огромна,“ сподели изпълнителният директор на Milestone Systems Ларс Ларсен.

През последните пет години Milestone Systems почти удвои броя на своите служители, като към момента наетите в компанията по цял свят са повече от 900 души. А през изминалата 2019 година компанията инвестира и в своите Research and Development (RnD) центрове – чрез значително увеличение на броя на членовете на екипите в Копенхаген и София и създаването на нов инженерен хъб в Барселона.

На база резултатите си от 2019 година Milestone Systems очаква допълнително да засили световните си пазарни позиции. С разширяването на конкурентното си портфолио с множество иновативни продукти компанията очаква допълнителен растеж в бъдеще, включително чрез софтуера си за управление на видеонаблюдението (Video Management Software) и мрежови видеорекордери (Network Video Recorders). Очакваното развитие и растеж не се предвижда само за Milestone, а за всички партньори на компанията, които формират цялостна екосистема за интеграция на решения – от доставчици на камери и технологии до интегратори и бизнес партньори, които предлагат решения за крайните клиенти.

Вследствие на световната пандемия от коронавирус – COVID-19, очакванията за приходите и оперативната печалба на компанията е възможно да са обект на риск, което може да доведе до съществено отклонение на предвидените и действителните резултати за предстоящата година. Настоящата ситуация се следи и оценява непрекъснато от мениджмънт екипа на компанията, се казва още в прес-съобщение от Milestone Systems.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,