24 февруари, 2024

Наскоро Safari 13.1 беше пуснат за macOS Catalina, iPadOS, iOS и watchOS. Safari 13.1 се стреми да подобри WebKit, поверителността и производителността.

Webkit на Safari вече поддържа API за уеб анимации. API за уеб анимации позволява на разработчиците да имат достъп до анимационния механизъм на браузъра и да манипулират анимации с JavaScript. API се отнася до реализации както на CSS анимации, така и на CSS преходи, така че разработчиците да могат лесно да преместват интерактивни анимации от таблици стилове в JavaScript, отделяйки презентацията от поведението. JavaScript допълнително осигурява по-голяма гъвкавост и контрол, отколкото чист, декларативен CSS.

Тагове: , , , , , , , , , ,