22 април, 2024

Докато се борим да се захванем с това как точно COVID-19 ни прави зле и какво можем да направим за това, изследователите са създали над 50 000 статии. Verizon Media и Vespa създадоха търсачка за обработка на големи данни с отворен код за създаване на търсачка за академични изследвания на коронавирус на име CORD-19 Search.

Този енджин работи върху COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19). Наборът от данни трябва да помогне на медицинските изследователи да намерят и създадат нови познания в борбата срещу SARS-CoV-2. Документите в него се актуализират ежеседмично, тъй като нови изследвания се публикуват в рецензирани публикации и архивни служби като bioRxiv, предпечатки за биологични науки и medRxiv, здравни предпечатници. Той включва също връзки към документи към PubMed, Microsoft Academic и базата данни на публикациите на WHO COVID-19.

Тагове: , , , , , , ,