12 декември, 2023

Емилиян Енев е експерт по блокчейн технологии, член на Изпълнителния съвет на BESCO и изпълнителен директор на Recheck BV

Защо решихте да се занимаваме с IT?

За мен информационните технологии са свързани с дигиталното предприемачество и гледам на тях като на възможност да създавам собствени продукти. Винаги съм искал да стартирам бизнес и благодарение на дигиталната трансформация се откриват възможности за стартиращи компании, които се специализират в конкретна технологична област и пазарна ниша. В дигиталната сфера е по-вероятно да създадете продукт, който да е с голям потенциал за скалиране и рентабилност – нещо много трудно за традиционния бизнес. Например, да направите веднъж едно приложение, което да бъде продадено стотици хиляди пъти. Вече всички бизнеси са свързани с ИТ и тези процеси само ще се ускоряват, затова позиционирането в технологичната сфера и развитието на дигиталните умения нямат алтернатива.

Как се стига от Junior към Senior?

Това се постига с много постоянство, упоритост, постоянно усъвършенстване и работа по сериозни проекти. Много е важна и средата – с кого работите в екип, как се споделя знанието и каква подкрепа се предоставя на програмистите с по-малко опит. Необходими са и базови умения и лични качества като алгоритмично мислене, аналитичен ум и интерес към технически дисциплини. Senior програмистите са силно мотивирани да намират решения на трудни проблеми и изпитват удовлетворение в успешното изпълнение на предизвикателни проекти. Но както във всяка друга сфера, съществува правилото за 10 000 часа работа, които те правят наистина експерт в твоята област. Затова няма преки пътища и бърз начин за израстване – системните усилия, писането на код и упоритостта са задължителни.

Как се стига до 10 000 лв. заплата?

Заплатата е пряко свързана със стойността на вложения труд. Има пазарни механизми, които работят ефективно и те определят цената на активи, труд и продукти. До 10 000 лв. месечна заплата се стига когато работата носи стойност чувствително над тази сума. От друга страна, при такива нива на заплащане е критично важно как управляваш екип и подкрепяш развитието на други софтуерни инженери. Тук вече излизат на преден план лидерски, комуникативни, социални и други меки умения.

Къде инвестирате? И защо?

Аз лично инвестирам само в собствени компании или в проекти, в които имам пряко или индиректно участие. Вярвам, че разработката и пазарната реализация на собствени дигитални продукти носят най-голяма възвращаемост. Затова влагам енергията и усилията си в посока успеха на начинанията, в които съм съдружник. Инвестирам и в акции на компании – обикновено в периоди на кризи или на пазарен спад. Правилото ми е да не инвестирам в активи, за които не знам нищо.

Какво е кариерното развитие на хората, които се занимават с блокчейн? Къде се учи?

Кариерното развитие на хората, които се занимават с блокчейн е с отлични перспективи за успешна реализация и високи доходи. Според последни статистически данни блокчейн уменията са на първите места по търсене в LinkedIn и други професионални мрежи. Има значително търсене на блокчейн програмисти, но за съжаление това е донякъде обвързано с цената на криптовалутите. През последните 3 години инвестициите в разработка на блокчейн проекти беше свързана често с желанието да се продадат токени (т. нар. ICO). Съответно, при срива на цените на криптовалутите и спукването на спекулативните балони, временно намаля и търсенето на блокчейн програмисти. Но в момента все повече компании обръщат внимание на практичната полза от технологията и приложението ѝ в реалния живот. Тепърва ще има търсене на софтуерни инженери, които да прилагат блокчейн по начин, който носи стойност в смислени проекти. Блокчейн се учи с писане на код – смарт контракти, децентрализирани приложения и програмни интерфейси между централизирани системи и блокчейн мрежи. Има много онлайн ресурси и туториали, които са налични безплатно. Един от принципите на блокчейн е отворения код, затова има достъп до много хранилища с проекти в GitHub.

Кои са трендовете в децентрализираните технологии? Тренд ли е да се инвестира в стартъпи?

Блокчейн технологията е на ранен етап от своето развитие и тепърва ще се превръща в един от основополагащите компоненти в децентрализирания интернет Web 3.0. Има предизвикателства от гледна точка на намирането на баланс между сигурност, висока производителност и бързина на изпълнение на транзакциите в настоящето състояние на блокчейн мрежите. Но много неща ще бъдат подобрени и новите протоколи ще оптимизират начините за управление на блокчейн мрежи, механизмите за консенсус и начините за изпълнение и валидиране на транзакции. Бизнесът ще използва предимно частни мрежи, а продуктите насочени към крайни потребители и малки бизнеси ще се базират на публични мрежи. Моята прогноза е, че всички права, финансови инструменти и ценности рано или късно ще бъдат токенизирани на блокчейн като дигитални активи. От друга страна, ако данните не са регистрирани в блокчейн, ще бъдат смятани за по-ниско защитени и уязвими за манипулиране. Нещата ще станат наистина интересни когато транзакции от една мрежа провокират изпълнението на програмна логика в друга мрежа – това е свързано с изграждането на интер конекции и мостове между отделните блокчейн мрежи.

Интервюто проведе Атанас Нейчев

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,

img alt

img alt

img alt

img alt

img alt
img alt
img alt
img alt
img alt