12 юли, 2024

Как компанията Progress действа спрямо квалификацията на своите служители разбираме от Ани
Гиргицова – главен специалист “Управление на таланта”. 

Г-жо Гиргицова, какви подходи използвате за повишаване на квалификацията на служителите ви?

В Progress насърчаваме служителите сами да дефинират и постигат собствените си кариерни цели и да развиват потенциала си. Всеки, заедно с мениджъра си, може да изготви персонализиран план за развитие, който е в синхрон, както с интересите и кариерните цели на служителя, така и с потребностите и бъдещето на бизнеса.

Осигуряваме на служителите достъп до световно признати онлайн платформи за обучение, партнираме си със специализирани компании за обучения по специфични бизнес методологии, осигуряваме посещения на технологични конференции в Европа и САЩ. Акцентираме върху вътрешни проекти и срещи за обмяна на знания и опит. Обхватът на тези решения надхвърля техническите умения и включва теми, като методологии за Product Management, Cultural Intelligence или умения за работа с хора от други култури, както и за развиване на лидерски умения. 

Препоръчваме на служителите в партньорство с мениджърите си да намират възможности за учене в процеса на работата, като например да се включат в проекти и задачи с по-високо ниво на сложност, да бъдат ментори на други колеги и да споделят опита си в по-голяма група. 

От години имаме консистентен и доказано работещ подход при въвеждането на нови служители в компанията и в работния процес. Към всеки нов колега се прикрепя т. нар. guide, който в първите шест месеца му помага с напътствия и менторство. 

Инвестираме много и в подготовката на мениджърите на екипите заради тяхната ключова роля в бизнеса и в управлението на хора. Осигуряваме встъпителни обучения и срещи и участие в глобалната ни програма за лидери – LEAD. Тя комбинира онлайн решения с групови тренинги и разглежда разнообразни теми, свързани с ролята на мениджъра. Към момента над 70% от мениджърите в Progress на глобално ниво участват в тази програма. 

Смятате ли, че допълнителната квалификация и плащането за допълнително обучение трябва да се смята за benefit? За кого е повече такъв – за служителя или за фирмата?

Инвестициите в обучение и развитие са от стратегически характер за Progress. Те са свързани, както с конкретни бизнес нужди, така и със стремежа ни да осигуряваме работна среда, в която служителите са ангажирани и имат необходимите възможности да постигат кариерните си цели. Ползата за двете страни е максимална, когато намираме пресечната точка между очакванията/изискванията на бизнеса и потребностите за развитие на служителя. 

Отделяте ли предварително бюджет за обучение или го правите при необходимост и защо? 

Инвестициите в обучение и развитие при нас се планират, както на ниво компания, така и на ниво бизнес група. Динамичността на индустрията понякога налага непланирани решения, които също се предвиждат като възможна част от плана. 

Търсят ли разработчиците възможности за надграждане на знанията? 

В нашия офис често може се да чуе изразът “growth mindset” в контекста на това, че способностите и уменията ни могат да бъдат развивани, ако сме готови да положим нужните усилия. 

Как този начин на мислене може да се види на практика? Много лесно – чрез приемане на предизвикателства, готовност за надграждане на знанията, за придобиване на нов опит и учене от грешките, както и активно търсене на обратна връзка. В този ред на мисли, без да правим генерализиращи твърдения за нагласата и самооценката на българските разработчици, може да кажем, че наблюдаваме хора, които търсят нов опит и предизвикателства и са готови да учат. 

Имате ли опит със служител, който поради разрастването на фирмата се е наложило да премине през допълнително обучение, за да обхване задачи, които преди това не е изпълнявал? 

Много често в Progress се случва служител да премине в мениджърски роля, която има нови отговорности и изисква качествено различни умения. В такива случаи работим тясно с него. Предлагаме встъпителни срещи и обучения и индивидуален подход, за да навлезе служителят в ролята си оптимално през развитие на умения и нагласи.

Има ситуации, в които определени роли изискват привличането на нов човек за позицията. Тогава чрез програмата ни за вътрешна кариерна мобилност даваме възможност на колеги, отговарящи на изискванията, да кандидатстват, в случай че ролята е в синхрон с техните кариерни цели. Така и хората вътре в компанията, които искат промяна, имат възможност да намерят следващото си професионално предизвикателство в Progress. 

Тагове: , , , ,
Author