Apple отвори кода на ServiceTalk, фреймуъркът за мрежови апликации в JVM, който осигурява обща и разширяема мрежова абстракция, изградена върху Netty. Той е замислен да подобри абстракциите на ниско ниво, предоставяни от Netty. Фреймуъркът предоставя по-насочени API на по-високо ниво за често използвани протоколи като HTTP / 1.x, HTTP / 2.0 и gRPC с постоянен мрежов стак и набор от функции, които включват балансиране на натоварването от страна на клиента и интеграция на откриване на услуги.

ServiceTalk е проектиран да поддържа различни парадигми за програмиране, базирани на реактивни потоци, включително различни блокиращи модели и има особено силни програми за преминаване на синхронна и асинхронна граница на API. Това позволява на разработчиците да отложат сложността на асинхронния поток на управление там, където в момента не се изисква в приложението.

Целта на отворения код на ServiceTalk е да предостави градивни елементи, които биха дали възможност за принос от Java общността. С предварително установените отношения на Apple в общността на Java, те се надяват да насърчат подобна общност за ServiceTalk.

Всеки може да започне със ServiceTalk, като изучава HTTP и gRPC примери за асинхронна и блокираща среда.

Тагове: , , , , , , , ,
img alt
img alt