21 юли, 2024

Александра Мечкова е Изпълнителен директор на Телерик Академия – един от водещите образователни центрове в национален план в ИТ сектора. С нея разговаряме за особеностите и проблемите на бизнеса и компаниите пред ежедневния казус – обучението на кадри и екипи – основен фактор в поддържането на конкурентоспособност на пазара. 

Какъв тип обучения предлагате? 

В Телерик Академия предлагаме два основни типа обучения, съобразени с нуждите на участниците и бизнеса. 

Първите са 6-месечни програми за напълно начинаещи, които искат да стартират успешна кариера в ИТ сектора – Telerik Academy Alpha. Тук компаниите могат да намерят правилния за тях талант. Обученията са фокусирани изцяло върху практиката и работата по проекти, зададени от ИТ компании, като 20% от програмата е посветена на развитието на личностните умения на курсистите. Така създаваме холистично подготвени разработчици и QA инженери, захранващи ИТ сектора със специалисти. Показателно е, че 70% от възпитаниците ни започват работа до 1-2 месеца след завършване на програмата, малко след което и останалите. Същевременно 7 от всеки 10 достигат следващото кариерно ниво само в рамките на година.   

Вторият тип програми са насочени към професионалисти с опит, целящи да надградят уменията си, за да бъдат високо ефективни в работата си и винаги актуални на пазара на труда – Telerik Academy Upskill.  Компаниите могат да изпратят своите служители с цел повишаване на уменията им. Курсовете се провеждат 2-3 вечери седмично в продължение на 2 до 3 месеца и позволяват да бъдат съчетани с работа. 

Обученията включват теми и извън сферата на програмирането като дигитален маркетинг и UX/UI дизайн. Работим постоянно с компаниите, за да идентифицираме ключовите области, които ще подпомогнат развитието на техните служители. Отново с тяхно участие изграждаме и валидираме програмите, като вече сме набелязали нови теми, които да адресираме през 2020 г.

Планират ли българските фирми предварително бюджет за обучение или го правят при необходимост и защо? 

Няма универсална политика сред всички компании в ИТ сектора. Много често кога и какъв бюджет се заделя зависи от етапа на развитие на компанията, нейния размер и брой служители.

Традиционно по-големите български и международни компании имат ясно дефинирани и планирани бюджети. Това не означава, че по-малките компании не инвестират в развитието на своя талант. Разликата основно е в по-ясно дефинирана практика и процес на планиране, в сравнение с малко повече спорадичност при по-малките и млади компании. 

Като най-динамичната индустрия в България, ИТ сферата със сигурност е сред секторите, които инвестират най-много в развитието на своите служители. Честите промени в технологиите превръщат непрекъснатите обучения в задължителни. Същевременно компаниите осъзнават, че ключов фактор за задържането на служителите им е инвестицията в тяхното развитие. Това неминуемо включва инвестиция в обучения за надграждане на техните знания.

Имат ли усещането българските програмисти, че знаят всичкo или търсят да надграждат своите знания? 

България привлича водещите международни ИТ компании с качеството на таланта. Голяма част от разработчиците всекидневно развиват и усъвършенстват уменията си, което се изисква от динамиката на индустрията.

За да остане страната притегателен център, а разработчиците ни предпочитани специалисти, не можем да се уповаваме на миналото. Това, че сме добри днес, не ни прави автоматично добри утре. Технологиите постоянно се променят и истински добрите разработчици се развиват всеки ден, а не лежат на стари лаври. 

Каква е ролята на университетите и на частните центрове за обучението на кадрите?

Университетите се фокусират върху изграждането на фундаментални познания в един по-широк спектър от теми. Това е важна основа, която студентите могат да разширят и надградят с практически умения и да се специализират в дадена сфера. Тук идва ролята на академиите, които допълват тези познания с практика и опит при условия, наподобяващи реалната работна среда.

Всяка образователна организация, независимо дали е частна или държавна, трябва да създаде и подхранва у своите възпитаници желание за учене през целия живот. Този принцип е залегнал дълбоко в програмите и методологията ни на преподаване. Курсистите ни знаят, че ученето не свършва със завършването на Телерик Академия. Те са винаги отворени за нови знания и подготвени как сами да намират правилните ресурси.

Усеща ли се в различните поколения разработчици различна потребност от обучение? 

Неминуемо има разлика в поколенията – в ефективните за тях методи и формати на обучение и най-вече в предизвикателствата, които срещат по пътя. По-младите трябва бързо да научат много нови неща, да придобият практически опит и изградят работни навици. Докато по-старшите специалисти е необходимо да не се оставят по течението, а да учат постоянно, за да бъдат релевантни на пазара на труда. Ключът към успеха и за двете е т.нар. „Growth mindset“ – да бъдат упорити и да не се отказват от целите, които са си заложили.

Трябва ли ИТ фирмите да дават шансове на хора, които все още не са достигнали до необходимото ниво?

Не само трябва, но и виждаме че бизнесът го прави. Все повече компании инвестират в обучението и наемането на младши талант с ясната перспектива, че само в рамките на една година този талант преминава на следващото ниво. 

Тази тенденция се забелязва ясно сред таланта, завършил Телерик Академия, и сред нашите партньори. За да могат компаниите да се развиват устойчиво и да продължават да са конкурентни на глобалния пазар, именно инвестицията в правилния талант е ключът. Докато старши талантът е изчерпаем ресурс, пред инвестицията в младши, нов талант възможностите са неограничени.

Какви са основните предизвикателствата пред академиите? 

Едно от предизвикателствата е неправилното, но, за съжаление, често сравнение с традиционни образователни институции, както и разбирането за конкуренция между академиите и университетите, например. 

Ние не се възприемаме като конкуренция. Основите, които университетите дават са много важни и не могат да бъдат заменени от академиите. Ролята на Телерик Академия не е да замести висшите учебни заведения, а да бъде гъвкава и бързо да отговаря на конкретните потребности на компаниите и пазара в даден момент.

Друго предизвикателство е широкоразпространеното мнение на бизнеса, че има много младши талант на пазара труда. Истината е, че добре подготвените младши специалисти все още са много ограничен ресурс. Особено Master младшият талант, както ние го наричаме, който има реален практически опит, отлични технологични и личностни умения, и още през първите седмици и месеци може да работи самостоятелно и да допринася за успеха на екипа. В резултат инвестицията в него започва да се възвръща почти веднага. Това е талантът, който излиза от Академията, в подготовката на който ние и нашите партньори инвестираме. 

Не толкова предизвикателство пред академиите, колкото пред бизнеса, е практиката компаниите да създават вътрешни програми (или академии). В опит да се „самоспасят“, те инвестират изключително много вътрешен ресурс, старши талант и изместват фокуса си от основната си сфера на дейност. Много по-икономически изгодно и ефективно, и с по-добър краен резултат, е да работят с организации, специализирани в обучението и подготовката на талант, което далеч не е тривиална дейност.

Как лекторите ви повишават и развиват знанията си? 

Трейнърите, конкретно в Телерик Академия, създават софтуерни решения паралелно с преподаването, като работят по вътрешни проекти с най-новите технологии. Те развиват технологичните си умения и ги прилагат на практика ежедневно. Заради отговорността да предадат своите познания, често трейнърите навлизат в много по-голяма дълбочина и конкретика защо и как функционира нещо, отколкото повечето софтуерни специалисти. 

Същевременно трейнърите надграждат и преподавателските си, и лидерски умения с водещи в глобален мащаб практики. За целта поддържаме библиотека от обучителни ресурси и програми, организираме и участваме в специализирани обучения и споделяме наученото по време на регулярни „Knowledge sharing“ сесии в неформална обстановка.

 

Тагове: , ,
Author