24 февруари, 2024

Amazon представи две от своите нови услуги – Fraud Detector и CodeGuru.

Fraud Detector е услуга, която засича аномалии в транзакциите. Детекторът  обработва  имейл адреси, IP адреси и други транзакции, и информация за регистрация на акаунти, както и създава маркери за индикации на фалшиви транзакции.

Fraud Detector обработва тази информация с помощта на алгоритми, както и информационни детектори, разработени за  потребителите, за да изгради модели, които разпознават потенциално неблагонадеждни домейни и формации от IP адреси. 

След създаването на модела, потребителят може да го конфигурира, за да създаде начини за действия, базирани на прогнозите на модела. Fraud Detector може да идентифицира съмнителни акаунти или транзакции, преди да са направени поръчки. Според Amazon, моделите с машинно учене на Fraud Detector могат да засекат до 80% повече опасни акаунти и транзакции, отколкото досегашните методи.

CodeGuru създава модели с  AI, тренирани в 10 хил. от най-известните open source проекти, като моделите могат да изчислят оригиналния код, както е бил написан. Когато системата отчете проблем, тя генерира съобщение с информация за това какъв е проблемът и как да бъде решен. CodeGuru открива най-неефективните части от кода, като създава профил на всеки пет минути, който отчита неща, като утилизацията на процесора и забавянето на връзката. CodeGuru вече е бил използван за вътрешна дейност в Amazon и е доказал ефективността си, оптимизирайки 80 хил. приложения.

Тагове: , , ,