28 май, 2024

Инструментът за pip packaging се използва за взаимодействие с други пакети на Python. Най-честата му употреба е за инсталиране на пакети във виртуална среда. Pip може да използва много източници за намиране на пакети и има много начини да определи кои пакети трябва да бъдат инсталирани.

В допълнение към инсталирането на пакети, pip може да се използва и за изграждане на wheels. Wheels са специален файлов формат, който е оптимизиран за инсталиране без никаква обработка. Това прави wheels полезни за инсталиране на една и съща дистрибуция в много различни среди, например, на различни машини или в различни виртуални среди в една машина.

Pip също може да записва пакетите, инсталирани във виртуална среда, в текстов файл. Текстовият файл може да се изпраща по имейл, да се изпраща по чата или най-често да се проверява в контрола на версията.

Информацията, с която използвате pip ефективно, включва:

  • Terminology
  • Package sources
  • Package versions
  • Freezing
  • Search
  • Show
  • Download
  • List
  • Custom indexes
  • Wheels
Тагове: , , , , , , ,