19 юни, 2024

“Hello, World! I am RV16XNano, made from CNTs.” – това са първите думи на новия и подобрен микропроцесор, създаден от професори по електротехника и компютърни науки.

Инженери демонстрираха, че е възможно един микропроцесор да бъде изцяло “CNFET” – т.е. разработката да е от полеви транзистор с въглеродни нанотръби. Новият и модерен 16-битов микропроцесор е базиран на набора от инструкции “RISC-V”, изпълнява стандартни 32-битови инструкции за 16-битови данни и адреси.

Технологията е следствие на много години работа в областта на дизайна и производството и е една по-екологична алтернатива на традиционните силиконови (електронни) алтернативи. Важното в случая е, че изследователите откриват нов подход и технология за производство, които ограничават дефектите при производство и всъщност придават приложимост на откритието, което до скоро е било практически неприложимо. Подобреният микропроцесор се основава на RISC-V архитектура с чип с отворен код.

Изработката на въглеродни нанотръбни полеви транзистори се превръща в основна цел за изграждане на компютри от ново поколение, с около 10 пъти по-голяма енергийна ефективност и много по-големи скорости в сравнение с тези, които предлага силицият.

Тагове: , ,