13 април, 2024

17% от разработчиците, включили се в проучването на DevStyleR за заплатите в софтуерния бранш, споделят, че са завършили специализирана академия за програмиране или частни уроци, свързани със своята работа.

Водещи с 45% остават завършилите софтуерна / ИКТ специалност във висше учебно заведение, а 12% споделят, че са самоуки.

11% са с друга инженерна или математическа специалност, която не е свързана с ИКТ.

10% са отговорилите програмисти със завършена специалност, която не е свързана с програмиране / ИКТ.

Тук е моментът да отбележим част от водещите специализирани IT академии в България, които подготвят кадри – Telerik Academy, SoftUni, IT Step, IT-Academy, IT Talents, Soft Academy, Swift Academy, Software Academy. 

А какво е вашето завършено висше образование? Споделете с нас и се включете в анкетата! 

Попълни анкетата

Напомняме, че посочените по-горе резултати са текущи и имат за цел да очертаят актуалната тенденция. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на проучването в края на м. септември.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,