19 май, 2024

56% от участниците в проучването на DevStyleR за заплатите в софтуерния бранш смятат, че средната заплатата на старши програмист трябва да бъде в размера между 5 000 и 7 000 лв.

21% от отговорилите са на мнение, че заплащането трябва да бъде по-високо – между 7 000 и 10 000 лв.

16% смятат, че между 3 000 и 5 000 лв. Са напълно достатъчни за старши софтуерен специалист, а 3% посочват средна заплата над 10 000 лв.

Какво мислите вие? Включете се в първото национално и независимо проучване на заплатите в софтуерния бранш, организирано от медия “DevStyleR”.

Посочените по-горе резултати са текущи и имат за цел да очертаят временна тенденция. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на проучването в края на м. септември.

Попълни анкетата

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,