11 декември, 2023

В националното независимо проучване “Заплатите в софтуерния бранш” DevStyleR попита: “Каква беше причината да напуснете последния си работодател?”. Резултатите до този момент посочват, че новите предизвикателства и по-интересната работа са водещ мотив за 27% от софтуерните разработчици, попълнили анкетата.

Почти толкова е делът и на професионалистите, които споделят, че решаваща за тях се е оказала липсата на кариерно развитие. След тях следват 18% посочили желание за промяна и 8%, за които договорът е приключил. Релокацията се оказва пречка за 5% от участниците.

Попълни анкетата

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

img alt

img alt

img alt

img alt

img alt
img alt
img alt
img alt
img alt