20 юни, 2024

Петте милиона долара наследство от филантропа програмист Крейг Нюмарк ще подкрепят благороден проект от ново естество. Програмата, ръководена от експерта по компютърна сигурност Алекс Стамос, е наречена “Интернет обсерватория”. Идеята има за цел да изследва отрицателното въздействие на технологиите върху обществото.

Интернет обсерваторията на Станфорд следи за кибертормоз чрез иновативни ресурси за анализ на данни и машинно обучение. Предстои да бъде обърнато и специално внимание на социалните медии и проблемите в тях, свързани с разпространение на дезинформация, нарушения в киберсигурността и терористична пропаганда.

“Има много потенциални приложения на машинното обучение в посока запазване на онлайн безопасността, но диалог на тази тема често липсва. Чувате как една компания е съкратила 500 профила, принадлежащи на група, разпространяваща дезинформация, но не чувате какво можем да научим от техните действия, за да постигнем по-добри резултати в бъдеще. Нашата изследователска платформа и курсове в Станфорд възнамеряват да се справят с тази липса. ” – това каза Стамос по темата.

Популярният курс на експерта “HackLab”, който съчетава лекции с практическо обучение, също ще бъде предложен като форма на обучение в Станфорд тази есен. Лекциите са насочени към студенти, които нямат познания по компютърни науки и образова студентите за най-често срещаните видове атаки и киберпрестъпления.

Тагове: , , , ,