19 май, 2024

GeoCon Bulgaria е водеща фирма в разработката и поддръжката на софтуер за изработване на графици и отчитане на работното време. Ние сме немска фирма основана през 1997г. и продуктите ни са се наложили като лидер в своята област на западноевропейския пазар, с над 4200 корпоративни клиенти в Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Италия, Холандия, Белгия и България.

През 2005 година обогатихме портфолиото си като разработихме специализиран софтуерен продукт Geocon PlanExpert.

Нашите решения са напълно адаптирани на български език и са съобразени с трудовото законодателство . Напълно потребителски ориентирано решение, което ще ви осигури по-добра и ефективна организация на труда, както и реализиране на по-добри финансови резултати чрез оптимизиране работното време на персонала.

Продуктите ни намират приложение в различни сфери.

Предлагаме услуги, свързани с управлението на най-ценния ресурс във всяка организация – персонала.

Тагове: