21 юни, 2024

Живеем в динамичен, бързо променящ се свят. Технологиите променят живота ни се темпове, които са били немислими в миналото. Според доклад на Световната банка от 2017-та година, 54% от световното население са концентрирани в градовете. Съвременните градове бързо се превръщат в мегаполиси, а за да се осигури безпроблемното им функциониране в такъв мащаб са нужни огромни ресурси и добра организация.

За щастие тук технологиите отново идват на помощ, така се раждат “смарт” градовете – градове, които се самоорганизират и подобряват условията за живот на техните жители, поддържат екосистема и оптимална жизнена и работна среда на базата на огромно количество събрани данни – от жителите, сградите, автомобилите.

Данните са в основата на организацията на смарт градовете. Чрез редица сензори и приложения се събира огромно количество данни, които помагат за по-добра организация на трафика, транспорта, обществените услуги, разхода на енергия и екологичния отпечатък на града.

Какво е характерно за смарт градовете и какво може да очакваме в бъдеще? Ето някои от основните характеристики на умните градове, които вероятно ще се развият неимоверно в съвсем близко бъдеще.

Бази данни

Както вече беше споменато, данните са в основата на смарт градовете. Жителите на един съвременен град лесно могат да получат информация за много от функциите на града – къде има задръствания, какъв е въздухът в момента, кога ще пристигне автобусът на дадена спирка. В бъдеще базите данни ще стават все по-пълни и всеобхватни. Жителите ще могат да получат информация в реално време за всичко, което се случва в града, което несъмнено е голямо улеснение в ежедневието.

Транспорт

За да може общественият транспорт в големия град да функционира, той трябва да бъде перфектно организиран. С помощта на редица сензори, системи и технологии за събиране на данни в реално време, това вече е факт – винаги се знае къде са намира даден автобус и кога ще пристигне на местоназначението си. Приложения локализират безпроблемно най-близкия до вас таксиметров автомобил и с няколко докосвания на екрана той е при вас. Вероятно в тази сфера на градския живот отново ще станем свидетели на бързо развитие. Редица компании вече залагат на разработването и производството на “умни” автомобили. Превозните средства все по-успешно отразяват и преценяват заобикалящата ги среда. В най-скоро време може да не ни се налага да шофираме, или ще го правим с минимални усилия, докато превозните средства на новото време изчисляват оптималния вариант на придвижване, за да ни спестят време, усилия и разход на гориво.

Енергия

Смарт градовете се стремят към оптимизация на енергийните разходи и това вече е напълно възможно. Информацията, която се получава за живота на града в реално време дава възможност да се избере метод, който ще сведе енергийните разходи до минимум. Енергийните източници в умните градове ще се развиват в посока възобновяема енергия, с цел да се намали негативният екологичен отпечатък и да се работи ефективно. Очаквам, че енергията от източници като слънцето и вятъра, ще играят голяма роля за задоволяването на енергийните нужди на големите градове.

Инфраструктура

Инфрастурктрата на умните градове отново ще се основава на събраните данни и възможността на събиране на данни в реално време. Тя ще бъде планирана така, че да отговаря на нуждите на жителите от пътища, сгради и зелени пространства. В Хелзинки вече действа проектът “Urbanflow”, по чиято програма в града са разположени интерактивни будки на ключови места. На тях минувачите могат да видят улици, дестинации, забележителности в града. Интерактивната карта също така изчислява най-добрия пешеходен маршрут до зададена точка.

Сигурност

Макар и да звучи футуристично и донякъде плашещо, това е още една сфера, в която технологиите вече се намесват в полза на жителите. В градове като Ню Йорк и Чикаго службите за сигурност вече използват бази данни за създаването на модели на профилиране за дадени райони. Това помага на органите за опазване на реда, както и на звената за бърза помощ и бързо реагиране на разпределят ресурсите си по-ефективно. Според скорошно проучване на “Бард Колидж” използването на дронове в сферата на обществената сигурност се е увеличило с 82% само през последната година.

Съществуват ли рискове за развитието на смарт градовете? Разбира се, и то значителни. Правилното функциониране на един умен град зависи от редица свързани устройства, които комуникират помежду си. Повреда в една малка част от тях може да нанесе значителни поражения в дейността на цялата свързана с него система. Смарт градовете са система и това трябва да се отчете, когато се планира бъдещото им развитие.

Друг проблем представлява самата база данни – в нея се съдържа огромен обем информация, която при попадане в ръцете на престъпни групировки може да окаже огромно влияние върху благополучието на града и жителите му. Данните трябва да бъдат надеждно защитени.

Като всяко електроника, устройствата, чрез които умният град функционира, могат да бъдат хакнати. Това може да има мащабни последствия върху града и неговите жители.

Това са само част от предизвикателствата, с които се сблъскват хората, работещи върху технологиите за поддръжка на смарт градовете – разработчици, програмисти, инженери, архитекти. Но смарт градовете вече са факт – ние живеем в тях и как ще ги развием и използваме, зависи от всички нас. Аз вярвам, че превръщането на градовете в смарт градове ще бъде от полза за населението, екологията и нашето благополучие като жители.

Автор: Цветанка Боева, участник в Media Academy

Тагове: , , , , ,