16 юни, 2024

Ана Христова е Project Manager в DHL Competence Center. Смята, че успехът се крие в това да намериш най-подходящия екип и проект, които да допълниш с твоя уникален набор от умения.

Как се казвате и каква е вашата позиция?

Аз съм Ана Христова и съм Project Manager в DHL Competence Center.

Какви са изискванията за тази позиция?

Според мен позицията мениджър проекти е изключително комплексна и е важно, хората изпълняващи тази роля, преди всичко, да притежават набор от личностни качества. Работата с хора и процеси и правилната комбинация от двете са в основата при менажиране на успешни проекти. Методологиите за управление на проекти непрекъснато се променят и биват заместени от нови, което налага и Project Manager-ите да са в крак с тези тенденции. Например, работата ми в момента е свързана със SCRUM методологията. Това е опит който нямах, но тъй като имах желание да се развивам като Project Manager, бях запозната в детайли с навлизащите методологии като SCRUM и бях минала подходящите обучения, което  ми помогна да навляза в работата много по-бързо.

Ролята Project Manager е много комплексна, свързана е с работа едновременно с хора и процеси, и според мен, основно изискване за някой, решил да търси развитие в тази насока, е да не спира да се развива, да излезе извън изискванията, поставени от конкретната организация или компания, да търси различни начини за оптимизация на процеса и за комуникация с хората.

Какви са отговорностите?

Отговорностите, свързани с позицията, могат да варират много в зависимост от компанията, екипа, проекта, дори от самия Project Manager…

В днешно време в IT сферата се наблюдава голямо разнообразие от процеси, методологии и структура на работа, в някои случаи дори различни комбинации от такива. Задачите и съответно приоритизацията им са променливи, често тези поставени в началото на деня се променят до обяд и до края на деня работя по коренно различен от вчерашния план. Ако трябва да обобщя, като мениджър проекти отговарям за организация и фасилитиране на срещите в екипа, свързани със SCRUM методологията, участвам активно в планирането на софтуер релийз-ите и приоритизацията на работата в екипа, имплементация на процеси, комуникация вътре и извън екипа на всекидневни проблеми, и разбира се, подготовка на съответните репорти, презентации и анализи.

Има ли tool, платформа, service, който използваш, въпреки че виждаш проблеми в него?

Разбира се, но това е нормално. В повечето случаи използваните платформи са създадени според нуждите на конкретен процес, тогава се налага да организирам работата си така, че да използвам максимално „удобствата“ и да избегна проблемите. Рзпространено мнение е, че използваната платформа трябва да отговаря на процеса на работа в дадена компания, а не обратното, но всички знаем, че това най-често не е така.

В повечето случаи имаш стандартен за организацията tool, който трябва да използваш и изборът ти е ограничен до това да оптимизираш процеса на работа така, че да сработи. Вероятно ще предизвикам леко несъгласие със следващото ми изказване, но в работата ми като Project Manager няма недостатък, който да не мога да компенсирам с Excel. Винаги има начин, стига да търсиш решение.

С какви други позиции в компанията има връзка твоята професия?

Всъщност това е едно от нещата, които харесвам в позицията Project Manager, а именно комуникацията с много и различни по роля, отговорности и интереси хора.

Като част от Software Development екип, работата ми е тясно свързана с хората, отговорни за разработването, тестването и имплементацията на Transport Management софтуер – Team Leaders, Developers, QA specialists, DevOps Engineers, Application Support Specialists. Основно работя с Head of Development и Solution Architect-a, с които често се впускаме в дълги сесии на планиране и обсъждане на процеси, с които да оптимизираме работата на екипа. Естеството на работата ми включва да знам какво се разработва и тества съответно от Development и QA екипите и с какви проблеми се сблъскват ежедневно. Не липсва и комуникация с Product Owner, Business Analysts, Workstream Leads и въобще всеки, участващ в проекта, по който работим. Дори изненадващо за мен намерих допирни точки и с DevOps екипа като колега ми помогна да използвам Jenkins, за да автоматизирам обновяването на Excel таблици на зададен времеви интервал. Бих казала, че Project Manager-а има връзка с всяка друга позиция в даден проект, независимо дали е повече или по-слабо изразена.

Какви са предизвикателствата, които срещаш?

Друго, което харесвам в ролята на Project Manager, са предизвикателствата. Всеки ден е потенциално ново предизвикателство, чрез което да научиш нови неща. Могат да бъдат от различно естество, например свързани с напрегната комуникация при разрешаване на проблем, когато от подхода, който избирам за комуникация, зависи и изхода от ситуацията. Или чисто оперативни, когато се опитвам да покрия всички изисквания на нашия Head of Development, от това кой формат да използвам за таблицата в Excel, до езика на жестовете ми по време на среща, което съвсем не е лека задача ☺. Всичко това ме прави по-добра в работата ми (дори когато не съм съгласна с избора на формат), дава ми различна гледна точка и ме предизвиква да намирам по-добри методи и подходи към ежедневната работа.

Коя е най-трудната задача, с която си се сблъсквала?

Не бих казала, че съм имала задача, която да се откроява като най-трудната, с която съм се сблъсквала, но сякаш задачите в началото на кариерния ми път са изглеждали доста по-трудни отколкото изглеждат сега. Предполагам, че това е най-вече поради факта, че тогава още нямах изграден начин на работа и справяне със тежки или напрегнати ситуации, нямах опита, който имам сега.  С времето се променят и работата и начина, по който реагираме на трудни задачи. Ако в миналото се притеснявах и подготвях седмици, за да проведа среща със senior management, на която да постигнем съгласие по спорен въпрос, сега това съвсем не изглежда толкова непостижимо, сценарият е проигран, дори знам какво да подобря и да постигна по-добри резултати. А при всяка нова, непозната и трудна задача, просто знам, че има решение и, че мога да се справя.

Какъв е проектът, по който работиш? Колко души работят в твоя екип?

Преди повече от 2 години DHL създава IT Competence Center екип в София, чиято цел е да унифицира и разработи софтуер за управление на едно от основните бизнес направления в DHL Freight. Проектът е амбициозен и предоставя много възможности за развитие, както индивидуално, така и като част от организация, лидер в транспортната и логистична индустрия. Петима колеги започват това начинание, а днес екипът в София вече наброява 25 специалиста в сферата на софтуер разработването, тестване и имплементация, като целта ни е да продължим да се разрастваме.

Какви други умения са необходими, за да бъдеш добър професионалист на твоята позиция?

Мисля, че е по-важно да успееш да намериш най-подходящия екип и проект, които да допълниш с твоя конкретен набор от умения. Така можеш да продължиш да се развиваш в синхрон не само със собствените си интереси, но и с тези на екипа и компанията, така ще имаш възможността да практикуваш всеки ден това, в което си добър и то да допринася за общия успех, ще развиваш уменията си в посоката, необходима за твоето усъвършенстване и това на екипа. Това, разбира се, е лично мнение. За мен е важно уменията, които имам и придобивам, да помагат на мен и на колегите ми да постигаме по-добри резултати.

Каква е заплатата на специалист на твоята позиция?

Предполагам ще дам много тривиален отговор на този въпрос, но истината е, че не можем да очакваме заплатата навсякъде да се определя по едни и същи критерии. Това може да зависи както от компанията, пазара, нуждата от такива специалисти, така и от индивида, предишен опит, конкретни умения и личностни качества. Наблюденията ми са, че както при всяка друга позиция, съответно и тук, с трупане на опит и умения, очакванията и възможностите за заплата на специалист в областта нарастват.

На кои въпроси трябва да може да отговори всеки кандидат за твоята позиция?

Мисля, че кандидатите за моята позиция трябва да могат да отговорят на всеки въпрос ;). Да си Project Manager често те поставя в ситуации, за които не винаги си подготвен и не винаги има верен или грешен подход, но важното е да си готов да посрещнеш предизвикателството, да имаш позиция, да можеш да направиш оценка и да вземеш обосновано решение достатъчно бързо и на място. Понякога дори липсата на отговор може да е отговорът.

Тагове: , , , , , ,