21 март, 2023

Събитието BEST Engineering Week започна с представяне на компаниите, в които ще се включат екипите за решаване на казуси. Гергана Лазарова от BEST Sofia сподели какъв е регламентът. Също попитахме няколко студенти с какво искат да се занимават и какво трябва да предлагат компаниите.

Мнения на студенти:

I курс, Електроенергетика и електрообзавеждане:

Когато завърша, искам да се занимавам с електроенергетика. Искам компаниите да предлагат гъвкаво работно време.

I курс, Електроенергетика и електрообзавеждане:

Още преди да завърша мисля да си намеря едно стажче, свързано с енергетика или електрообзавеждане. Като цяло всички компании са интересни.

I курс, Електроенергетика и електрообзавеждане:

Искам да си намеря работа, свързана с професията. Иначе още ми е рано да мисля за такива работи – казуси и задачи.

III курс, Компютърно и софтуерно инженерство:

Все още не съм решила с какво искам да се занимавам, но може би с вградени системи, програмиране… Притесняваме самата трудност на тези казуси, защото ние не сме чак толкова подготвени за самите фирми и какво ще представлява работната обстановка. Надявам се да получа помощ от фирмите.

I курс, Дигитални индустриални технологии:

Аз обичам повече практически задачи. Нямам претенции какво ще се случи.

Гергана Лазарова ни сподели повече за регламента на BEW.

От колко време се занимаваш със събития и BEST Sofia?

Аз съм един от представителите на BEST Sofia. От няколко месеца се занимавам с организацията, дори преди известно време спечелих II-ро място с моя отбор на тяхно състезание. В момента участвам като организатор в BEST Engineering Week и като водещ на панелите.

Какво всъщност се съдържа в тези казуси?

Има “Case Study” и “Team Design” – два вида са. Повече преобладават “Case Study”, което е по-теоретично насочено. При “Team Design” е да решим на практика даден казус. Всяка компания си задава реален проблем, но е направено спрямо знанията и уменията на студентите, за да не е много сложно.

Как се избират тези 12 души? Какъв е принципът за участие?

По принцип ги избираме като те изпращат CV, но имаме и регистрационна форма. Всяка компания си има собствени изисквания, като ние помагаме на студентите да се адаптират с тях. В някои компании търсят хора, които са 3-4 курс от определена специалност, защото търсят точно такива специалисти, които имат знанията и уменията от тази специалност или се предполага, че ги имат. Направили сме го така, защото ти може да учиш “Автоматика”, но да се интересуваш повече от програмиране. Искаме да е интересно за всички.