22 юли, 2024

Днес, 13.03, в офиса на Тек Експъртс София се проведе дискусия на кръгла маса на тема „Жените в технологичния сектор: Възможности и предизвикателства“.

Фокус на дискусията бяха пет основни теми, на които участниците – представители на държавни институции, академичната общност и различни асоциации, се опитаха да открият работещи решения:

  1. Образование
  2. Индустрия
  3. Немане на хора в сектора
  4. Възможности
  5. Лидерство

Освен обсъждането на темите, бяха обявени и резултатите от проучване, проведено между жените в ИТ сектора, проведено през месец февруари.

Участници в кръглата маса бяха Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, представител на министерството на труда и социалната политика на Република България, проф. д.т.н. инж. Илиана Маринова, ръководител катедра „Електрически апарати“ в ТУ София, проф. Румяна Стоилова и Габриела Николова от Български център за жените в технологиите (БЦЖТ), София Лятева, съорганизатор на Google Developers Group Sofia и общността Women Techmakers Sofia, Детелина Смилкова и Надежда Томова от Българска асоциация за управление на хора, Цецка Караджова и Светла Манолова от Мрежата на жените професионалисти (PWN Sofia). Модератор на дискусията беше д-р Анна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация.

Дискусията бе отворена с топли думи от Огнян Златев, който призова да не приемаме равноправието за даденост, а напротив – да се стараем да подкрепяме жените в тяхното професионално развитие и безгранични възможности за постигане на цели. Като отговор на подобряването на нивото на образованието в страната бяха предложение методите на геймификация на обучителния процес, както и подобряване и разпространяване на повече програми за обучение със стипендия и партньорства на учебни заведения с фирми в бранша. Проф. д.т.н. инж. Илиана Маринова обърна внимание на образованието у дома и мотивацията на децата да учат нови неща и сподели: “Обучението започва от вкъщи, от родителите. Късно е то да започне в детската градина”.

Всички участници в дискусията бяха обединени около идеята, че жените са професионалисти, съдържащи в себе си огромна енергия за работа, която следва да бъде оползотворена по правилния начин. Не остана на заден план и въпросът за майките, които срещат затруднения при откриването на работа след майчинство и при планиране на раждане. Отговорът на това предизвикателство бе открит в идеята за гъвкаво работно време, възможност за работа от разстояние, както и допълнителни програми за повишаване на професионалната квалификация в рамките на работния процес.

На срещата бяха разкрити и любопитни факти около процеса на наемане на работна ръка. Специалисти в сферата на Човешките ресурси в ИТ сектора споделиха, че често кандидатите мъже идват на интервюта, без да покриват всички изисквания за желаната от тях позиция – тенденция, която е чужда на дамите, които не поемат този риск на интервю за работа.

По въпроса за възможностите на дамите в технологичния сектор бяха изброени редица силни страни, които жените в бранша притежават и които са от сериозно значение за лидерството им. Дискусията завърши с мотивиращи думи и впечатляваща статистика за високия процент на жени на ръководни позиции в различни ИТ компании у нас.

 

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,