19 юни, 2024

СТЕМО ООД е частна българска компания, основана през 1991 г., утвърден лидер в областта на информационните и комуникационните технологии.

Предлагаме широко портфолио от IT продукти, решения и услуги, които помагат на клиентите да изграждат и повишават ефективността, производителността, сигурността и надеждността на IT инфраструктурата и технологиите, необходими за развитие на бизнеса им.

Нашият дългогодишен и разностранен професионален опит гарантира успешна реализация на комплексни проекти, обхващащи пълния жизнен цикъл на всяка информационна система.

В СТЕМО работят 270 висококвалифицирани специалисти – търговски и технически консултанти, сервизни инженери, проектанти, програмисти, икономисти.

Услугите, които предлагаме, включват следните области на специализация:

  • SAP ERP и бизнес услуги
  • Софтуерни услуги
  • Управляеми услуги
  • Консултантски услуги
  • Технологични услуги
  • Облачни услуги
  • Системна интеграция
  • Поддръжка
Тагове: