29 май, 2024

Онтотекст трансформира начина, по който организациите търсят смисъл от разнородни масиви от данни и огромни количества неструктурирана информация за да създават знание, което да управляват.

Ontotext разработва софтуер и използва техники за изкуствен интелект, които разбират както текст, така и данни. Ние комбинираме бази данни със семантични графи с машинна обработка на текст и техники за машинно обучение. Това ни позволява да съберем данните и съдържанието в големи системи на знание. Те поставят информацията в контекст и позволяват по-доброто й свързване, интерпретация, анализ и повторна употреба.

Ontotext доставя продукти и решения за анализ на съдържанието на предприятия като S&P, BBC, Financial Times, Elsevier, Wiley, Парламента на Великобритания, Fujitsu и др. Иновациите, които въведохме при тези клиенти, ни донесоха различни награди, включително две награди „Най-иновативно предприятие на годината“, връчени от президента на Република България.

Тагове: