22 април, 2024

Профил на компанията:

LimeChain (Лаймчейн) е софтуерна компания, базирана в София, която се занимава с разработка на проекти в сферата на блокчейн технологиите. Екипът е формиран от четирима приятели, които вярват в развитието и приложението на блокчейн индустрията. Признати като един от пионерите в региона, фирмата работи активно с клиенти от България, Швейцария, Австрия, Норвегия, Германия, Северна Америка, Азия, Австралия и др.

Основната дейност е предлагането на услуги, свързани с разработването на блокчейн проекти, а именно:

  • Разработка на DApp приложения (Decentralized application development)
  • Разработка на публични и частни блокчейни (Public & Private blockchain development)
  • Разработка и одит на така наречените “умни договори” (Smart contract development & audits)
  • Блокчейн консултация по проекти – както техническа, така и бизнес.

 

В момента, LimeChain разработва 4 продукта, насочени както към бизнеса, така и към крайния потребител като в момента два от тях са активни:

  • LimePay, limepay.ioSaaS решение, което позволява извършването на плащания върху Ethereum блокчейн само и единствено чрез дебитна/кредитна карта
  • etherlime – софтуерно решение с отворен код, целящ да помогне на разработчиците на Етериум блокчейн платформата. Чрез създаването на този софтуер, LimeChain разрешава фундаментални проблемни точки при работа на Етериум. Това включва в пъти по-улеснено разработване, тестване и публикуване на така наречените умни договори (smart contracts).

 

София, България Главен Офис
42 Брой служители в БГ

Технологии:

CORE LANGUAGES

Solidity, Go, Phyton, Java

MODERN WEB

JavaScript, React, Angular

EMERGING TECHNOLOGIES

Hyperledger, Ethereum blockchain, Rust

CORE LANGUAGES

Solidity, Go, Phyton, Java

MODERN WEB

JavaScript, React, Angular

EMERGING TECHNOLOGIES

Hyperledger, Ethereum blockchain, Rust

Работни часове и отпуска
Фиксирани часове
Гъвкави Часове
Годишна отпуска 20 дни
Начин на работа
Офис
Работа от вкъщи
Хибриден
Бенефити
Допълнителна отпуска
Програма за бонус при препоръка
Ваучери за храна и гориво
Насърчаване на активен начин на живот (карти за спорт, свежи плодове в офиса и т.н.)
Допълнително здравно осигуряване
Годишен медицински преглед
Редовни тиймбилдинги
Програма с опции/акции на компанията
Програма за развитие на личностни умения
Програма за развитие на професионални умения

Свържете се с LimeChain:

Тагове: