22 април, 2024

Ние сме Инфосистемс Интернешънъл, българска софтуерна компания с 12 годишна история. За това време много неща се промениха, пораснахме и разгърнахме потенциала си, но запазихме първоначалния си ентусиазъм и големи мечти.

Специализирани сме в дизайн, бизнес анализ, разработка, въвеждане и поддръжка на информационни системи. Използвайки опита и последните новости в сферата на технологиите, Инфосистемс осигурява цялостни решения, с които нашите клиенти оптимизират и развиват своя бизнес в сферата на:

  • Публичен транспорт
  • Интелигентни паркинг решения
  • SMS разплащане и известяване
  • Виртуални електронни услуги и други

Днес в компанията работят над 40 души – експерти със специфични знания, обединени от идеята да поставяме стандартите в създаването на интелигентна градска среда, като по този начин подобряваме живота на хората в града.

Вдъхновението е стил на работата ни!

Тагове: