20 юни, 2024

Европейската комисия наложи глобата на картовата схема на Mastercard в размер на 570 566 000 евро за ограничаване на възможността търговците да се възползват от по-добри условия, предлагани от банки, установени на друго място в единния пазар, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Според комисарят Магрет Фещагер европейските потребители използват платежни карти всеки ден, когато купуват храна или дрехи или правят покупки онлайн, но правилата на Mastercard изкуствено повишават разходите за картови плащания, вредят на потребителите и търговците на дребно в ЕС.

Mastercard е втората най-голяма компания за финансови услуги в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по отношение на издаването на потребителски карти и стойността на транзакциите. По схемата MasterCard банките предлагат услуги, свързани с картови разплащания, с общи карти, с Mastercard и с Maestro.

Картовите плащания играят ключова роля в единния пазар, както за вътрешни транзакции, така и за трансгранични плащания или по интернет. Потребителите и предприятия правят повече от половината от безкасовите си плащания чрез карти.

Когато потребителят използва дебитна или кредитна карта в магазин или онлайн, банката на търговеца на дребно (“придобиващата банка”) заплаща такса, наречена “такса за обмен”, на банката на картодържателя (“банката издател”). Придобиващата банка прехвърля тази такса на търговеца на дребно, който го включва, като всяка друга цена, в крайните цени за всички потребители, дори и за тези, които не използват карти.

Разследването на Комисията установи, че поради трансграничните правила за придобиване на Mastercard, търговците на дребно са плащали повече в банковите услуги, за да получават плащания през карта. Това доведе до по-високи цени за търговците на дребно и потребителите, до ограничена трансгранична конкуренция и до изкуствено сегментиране на единния пазар.

На тази основа Комисията стигна до заключението, че правилата на Mastercard не позволяват на търговците на дребно да се възползват от по-ниски такси и ограничена конкуренция между банките през граница, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Нарушението приключи, когато Mastercard измени своите правила с оглед на влизането в сила на Регламента за таксите за обмен. В резултат на това Комисията реши да наложи глоба на Mastercard.

Източник: Европейска комисия

Тагове: , , , , , , , ,