29 май, 2024

В началото на декември 11 организации учредиха Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Мисията нa новосъздадения Клъстер е да създаде цялостна екосистема за предприемачество в здравния сектор. Чрез обмена на идеи и практики между заинтересованите страни – общество, институции, предприемачи, ще бъдат предложени най-добрите технологични решения за подобряване на услугите в здравеопазването у нас.

Клъстерът е създаден съвместно с Entrepreneurship Education NETwork (EE-Hub) – Европейска мрежа за обучение по предприемачество, която обединява организации и частни лица от публичния и частния сектор с предприемачески постижения на регионално, национално и европейско ниво.

На 4 декември в София се състоя и първата среща на членовете на Клъстера, на която присъстващите обсъдиха целите му и планираха дейността за 2019 г. Основатели на Клъстера са Мнемоника, фондация Junior Achievement Bulgaria, Novartis Bulgaria, CheckPoint Cardio, Онтотекст, Тракия Софтинженеринг, SAT Health, Скиллайн Бизнес Солюшънс, Консенто, ЕфЕмСи, Национална пациентска организация.

„Щастливи сме, че екипът на Мнемоника е част от проекта. Очакваме предложените решения да имат скорошно реално приложение, за да допринесем за изграждането на устойчива и ефективна здравна система в България“, сподели Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , ,