5 февруари, 2023

Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София тази година се нареди на четвърто място сред училищата с най-висок бал за прием след седми клас в София. В ИТ сектора ТУЕС отдавна е известно като безспорна ковачница за ИТ кадри, а вратите на компаниите са широко отворени за завършилите ТУЕС. Представители на бизнеса твърдят, че е време начинът на обучение в ТУЕС да се мултиплицира в национален мащаб.

Каква е тайната на ТУЕС? Зададохме този въпрос на директора на ТУЕС доц. д-р инж. Стела Стефанова. Самата тя е дългогодишен преподавател по електроника и компютърни мрежи в училището, заместник-директор, а от 2013 г. и директор на ТУЕС.

Каква е тайната на ТУЕС?

ТУЕС е създадено като експериментално училище през 1988 г. и от тогава до сега то работи така, че да следва реалните тенденции в сектора. Всъщност ТУЕС е част от една по-широка система, благодарение на която, учениците ни получават изключителна теоретична и практическа подготовка в областта на системното програмиране и компютърните мрежи. Тази система се крепи на три елемента – връзката с Технически университет – София, партньорството с бизнеса и активното участие на завършилите в живота на училището. А като към тези три елемента добавим и всеотдайната работа на редица дългогодишни колеги и приятели на училището, можем да кажем, че именно това е „тайната рецепта“ на ТУЕС, ако решим да я наречем така.

Как мотивирате учениците да се развиват и да следват новите технологии?

Още с постъпването си в ТУЕС учениците са силно мотивирани. Неслучайно балът за прием е толкова висок и в училището се приемат ученици, които наистина имат желание да се развиват в тази област. Трябва да подчертая, че в ТУЕС не се учи лесно, но както често съм чувала да казват завършилите: “Училището ни направи не само професионалисти, но и личности, именно благодарение на преодолените трудности”. Изискванията са изключително високи както по отношение на учебния материал, така и по отношение на активността и самостоятелността на учениците.

Една от насоките, чрез които поддържаме интереса на учениците да се развиват, са различни извънкласни и доброволчески инициативи, в които те трябва да направят нещо извън шаблона, извън учебната програма и задълженията им в училище. Безспорно една от емблемите на ТУЕС е ученическият хакатон Hack TUES, иницииран от ученици през 2015 г. През тази учебна година предстои петото му издание, като организацията вече се разрасна толкова сериозно, че половината от учениците в ТУЕС са ангажирани с провеждането му – едните като организатори, а другите като участници. В четвъртото издание участваха над 200 ученици. Отличени бяха проекти, свързани с машинно самообучение, игрални конзоли, чат бот. Най-хубавото е, че по време на хакатона учениците сами търсят информация и съвети от менторите от бизнеса и в рамките на три дни научават изключително много нови неща.

През тази година за първи път проведохме и ТУЕС Фест – отворено изложение на ученически проекти, в което участваха над 60 ученически проекта, създадени през учебната година.

В училището се провеждат и много извънкласни занимания, срещи и лекции на професионалисти от различни области, работилници за учениците, имаме клуб по роботика и кръжок по алгоритми. Има инициативи, насочени към кариерното развитие на учениците и подготовка за кандидатстване за работа.

Учениците ни са изключително активни и извън училище. През последните 14 години ученици от ТУЕС неизменно печелят като отбор Националното състезание по компютърни мрежи, а в последните 2-3 години доминират убедително на призовите места. В резултат на това, отличените ученици биват приети за студенти от ТУ-София и ФМИ на Софийския университет.

В множеството хакатони, които се провеждат през последните години, също винаги има отличени настоящи или завършили ученици от ТУЕС.

Истината е, че самите ученици правят средата си все по-стимулираща. Като им даваме възможност за изяви в наши и външни инициативи, те самите разбират колко много нови неща трябва да учат постоянно. Мисля, че за голяма част от тях постоянното учене си остава навик за цял живот.

Споменахте, че си партнирате с бизнеса, как точно става това?

Училището е част от структурата на ТУ-София и в него преподават университетски преподаватели. Учебният план също се съгласува с ТУ-София. Това ни дава една крачка преднина в адаптирането ни към новите тенденции в сектора. Но това, което прави ТУЕС още по-динамично, е именно връзката с професионалисти от бизнеса. От години си партнираме с много компании в различни направления. Даренията на техника и материалната подкрепа са само една малка част от това, което компаниите правят за нас. Най-ценният принос на бизнеса е участието в образованието на учениците. Компаниите изпращат преподаватели, приемат стажанти и дипломанти, учениците посещават офисите им. Благодарение на техния ангажимент, учениците прекарват време в реална бизнес среда, ориентират се навреме какво искат да правят и започват целенасочено да се развиват. А в същото време компаниите имат възможност да възпитат свои бъдещи кадри и да задават тенденциите и нивото в ИТ образованието.

По повод 30-годишнината на ТУЕС, на 29 ноември организираме конференция в София Тех Парк, посветена именно на връзката между училището, университета и бизнеса. В нея ще участват представители на различни компании, които ще споделят своите практики за работа с училища и университети. Решихме да отбележим юбилея по този начин, защото моделът на сътрудничество на ТУЕС с бизнеса е изключително ефективен и успешен и искаме да го популяризираме.

А каква е ролята на завършилите?

ТУЕС е уникално и заради сплотената си общност от завършили. Ние оставаме едно Братство, което продължава да се подкрепя и след завършването на училището. Много завършили ТУЕС, освен че работят заедно и се подкрепят в бизнеса си, остават приятели за цял живот. Те се връщат и в ТУЕС като преподаватели, доброволци, ръководители на дипломни работи, дарители или просто като приятели. През 2015 г. беше създадена Асоциацията на завършилите ТУЕС, която за няколко години започна да играе важна роля в живота на училището, като активизира връзката със завършилите и бизнеса, мобилизира доброволческия ресурс и на сегашните ученици и съдейства за организирането на много от извънкласните занимания в ТУЕС.

Особено щастлива съм, че в навечерието на отбелязването на 30-тата годишнина на ТУЕС, толкова много завършили туесари се връщат при нас и са готови да подкрепят развитието на следващото поколение ИТ професионалисти. Покрай честването заснехме кратък филм с поздрави на завършили туесари. И в 90% от случаите те казваха: „ТУЕС ме направи професионалист, но ТУЕС ме направи и личност. ТУЕС ми даде приятели“. Изключително приятно е да видиш как хора от различни поколения се връщат в ТУЕС, готови да дадат на младите това, което навремето те са получили от други завършили.

Каква е вашата визия за развитие на ИТ образованието?

Моята визия е свързана с това, което наблюдавам вече 25 години, през които преподавам в ТУЕС. Ключът към качественото образование е активна връзка с бизнеса и професионалната общност, поддържане на високи стандарти и взискателност към учениците, ангажиране на ума и сърцето, както на учениците, така и на преподавателите.

Тагове: , , , ,