18 май, 2024

Логистиката е една от най-големите индустрии в света. Тя е гръбнакът на големите производствени мощности в света, които зависят от движението на стоките на точното място и в точното време. През годините, повечето отрасли преживяха бързи иновации – например потребителската електроника, автомобилостроенето, космическата промишленост и фармацевтиката – но логистиката обикновено е склонна да изостава.

Предизвикателства в логистичната индустрия

В момента логистичната индустрия е изправена пред следните ключови предизвикателства:
1. Твърде много документи: количеството документи, необходими за една пратка, представлява неудобство за всички участници. То увеличава общите разходи за доставка и може да доведе до ненужни забавяния, ако документацията бъде загубена или повредена. Съществува и много реален риск ръководителите да забравят или грешно да насочат критични документи.
2. Липса на контрол върху транспорта: Повечето стоки изискват правилна грижа и внимателно боравене при дълги пътувания, особено бързо развалящи се стоки. Транспортният процес стана по-бърз и по-безопасен през годините, но все още липсва пълен контрол от край до край. Продуктите могат да се повредят многократно по време на дълъг път и липсата на прозрачност по време на транспортирането може да наруши графика на купувача и да доведе до спорове между страните, извършващи сделката. Това води до ненужни забавяния и увеличава общите разходи за транзакции. Това, от което се нуждаят клиентите, е устройство, което ще им позволи да следят ключови параметри като местоположение, температура на околната среда, влажност, чувствителност към светлината (за да проверят дали пратката им е била отворена по време на пътуването) и нивата на шок. В съчетание с окончателните времеви марки, тази информация би им позволила да определят какво е станало погрешно в кой етап на пътуването и кой е отговорен. Тази информация би предоставила безценни средства за намаляване на ненужните конфликти и подобряване на съответните процеси.
3. Дълги периоди на уреждане на плащанията: Времето, необходимо един купувач да извърши плащане на продавача, в момента е между 30 и 45 дни. В случай на спор, това може да продължи и до 60 или цели 75 дни. Големите компании обикновено се справят с тази ситуация сравнително добре, но по-малките предприятия често изпитват трудности при финансирането и може да се наложи да прибягнат до дисконтиране на фактури – или с други думи да получат краткосрочен заем от банка, като фактурите им са обезпечени. Дисконтирането на фактурите помага на бизнеса да посреща ежедневните си оперативни разходи, но на висока цена. По-кратките цикли на плащане биха довели до по-малък работен капитал и биха помогнали съществено на бизнес от всякакъв мащаб.

Как блокчейн допълва Индустрия 4.0

Колкото и обещаващи да са тези нововъведения, те не успяват да се справят с някои от най-големите притеснения на индустрията. Сигурността и целостта на данните са основна грижа, заедно със стабилността на сървърите. Повечето от данните се съхраняват на централизирани сървъри. Всяко увреждане на тези сървъри може да има огромно въздействие върху ежедневните бизнес операции. На 28 февруари 2017 г. сървърите на Amazon Web Services претърпяха масово прекъсване, което оказа голямо влияние върху много доставчици на интернет услуги. Технологията блокчейн може да бъде в голяма помощ в това отношение, тъй като предлага следните основни предимства:

1. Сигурност и интегритет на данните: Основният дизайн на блокчейн прави почти невъзможно някой да вмешателства в данните. Този факт помага да се поддържа целостта на данните, докато използването на криптографски ключове затруднява кражбата на данните.
2. Няма точка на неуспеха: Данните се съхраняват на няколко места, така че да можете да имате достъп до тях, дори ако един от сървърите не успее. Това предотвратява ненужното забавяне на ежедневния бизнес.
3. Добавено ниво на доверие: Никоя отделна страна няма как да упражнява пълен контрол върху данните, така че степента на доверие между страните, извършващи сделки, е по-голяма. Това води до по-ниски транзакционни разходи и по-голяма ефективност.
4. Смарт договори: Блокчейн технологията разкрива възможността за изготвяне на смарт договори, които могат да помогнат за намаляване на човешката намеса и да гарантират, че плащанията се уреждат по-бързо.
5. Хранилище за документи: Блокчейн действа като сигурно и сигурно хранилище на документи, до голяма степен елиминирайки проблема с документацията.

Ограниченията на блокчейн

Въпреки че предлага много предимства, блокчейн технологията има и някои ограничения.
Основните проблеми включват следното:
1. По-дълго време за обработка: Системите, базирани на консенсус, отнемат повече време за вземане на решения, отколкото системите, основани на авторитети.
2. Съхранение: Многото копия и невъзможността за изтриване на информация водят до много дълги вериги, затова е необходимо повече място за съхраняване на данните. Това е управляемо при финансовите транзакции, но не може да се управлява от данни от устройства, свързани с IoT, като например регистратори на данни. Един от начините за разрешаване на този проблем обаче е да се запази само хеш стойността на данните в блока.
3. Висока консумация на електроенергия: В момента най-често използваният консенсусен механизъм е Proof of Work, което консумира огромно количество електроенергия и изчислителна мощност и не е екологосъобразно. Изследователите обаче вече търсят по-добри механизми за постигане на консенсус.

Пример как блокчейн и IoT могат да бъдат приложени в логистиката

Проследяване на нетрайни стоки
Представете си сценарий, в който петзвезден хотел в Бангалор поръчва вино от френско лозе. Пратката се обработва от многобройни посредници и следи сложна пътека, преди най-накрая да стигне до Бангалор. Първо, виното се транспортира с камион от лозето до най-близкото пристанище или летище. Тук тя се връчва на спедитора за следващия етап от пътуването. Накрая, когато достигне до летището или пристанището в Индия, друг камион трябва да транспортира виното до склада в Бангалор.
Блокчейн технологията позволява генерирането и съхраняването на всички необходими документи онлайн на една платформа, достъпна за всички. Тъй като всички страни имат достъп до същата информация, ще има много по-малко спорове и проблеми при помирението, така че процесът ще бъде по-бърз и по-ефективен. Блокчейн позволява на страните да използват смарт договори, така че в този случай това ще означава изготвяне на условията, необходими за безопасното транспортиране на виното. Служителите, отговарящи за регистрирането на данни биха могли да наблюдават състоянието на виното по време на пътуването и непрекъснато да подават тази информация в базата данни с блокчета. След като превозът достигне местоназначението си, би било лесно да се провери дали информацията в съответствие с условията на договора и веднага да се плати корабната компания. Ако виното е пострадало по време на пътуването, ще бъдат наложени съответните санкции и информацията може незабавно да бъде споделена със застрахователните компании за по-нататъшна обработка.

Пътят напред

Блокчейн със сигурност изглежда като следващото голямо нещо в света на бизнеса. Всъщност, някои доклади вече наричат 2018 г. “годината на блокчейна”. На този етап е трудно да се каже колко успешно ще бъде използването на блокчейн технология в логистичната индустрия. От друга страна това дава вълнуваща перспектива за някои големи промени на хоризонта.

Тагове: