20 юни, 2024

Диана Стефанова е управляващ директор на развойните центрове на VMware за България и EMEA. С поредица от професионални постижения зад гърба си и различни отличия за принос, Диана е един от специалистите с най-голямо влияние върху развитието на технологичната индустрия у нас и в региона.

VMware e глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. В последните години VMware България успява да се наложи като основен хъб за разработки и иновации в регион ЕMEA и топ три ключов стратегически развоен център за VMware в световен мащаб.  С разнороден екип от таланти от над десет националности, в българския офис на компанията се създават ключови продукти и решения за нуждите на някои от най-големите световни компании. Специалистите в София разполагат с богата експертиза в областта на виртуализацията, управлението и автоматизацията на виртуални инфраструктури, възстановяване на данни при бедствие, анализиране на големи масиви от данни и други.

Подобрява ли се качеството на специалистите в България?

Вече 11 години сме на българския пазар. За това време екипът ни нарасна неколкократно, като до 2019 г. се очаква да станем 1500 човека. Разполагаме с изключителни софтуерни специалисти, които създават решения на компанията, приложими на световно ниво. През годините трансформирахме VMware България от чисто развойно звено в мултифункционален хъб с широко портфолио от услуги и специалисти. Нарастващите инвестиции в България са показателни за това, че качеството на софтуерните таланти тук е на високо ниво и може да задоволи нуждите на индустрията.

Къде пренасочвате най-много инвестиции, на фона на всичките звена, които управлявате? Кои са технологиите, които заслужават най-голямо внимание? Защо?

Четири са основните направления на глобално ниво, в които инвестираме значителни усилия. Нашият изпълнителен директор, Пат Гелсингър, ги нарича 4-те технологични супер сили на бъдещето. Това са облачните технологии, мобилните устройства, изкуствения интелект/машинното самообучение, както и Интернет на нещата (IoT) и изчисленията „на ръба“. Бизнесът все повече се насочва към многооблачен модел на работа, и обединяването на хибридните и публичните облачни системи е ключово за прогреса и устойчивостта на компаниите. Основната сила на VMware, е нашата способност да обединяваме иновациите във всички тези направления и да ги представяме в холистична система, която позволява на организациите гладко и безпроблемно да управляват своята дигитализация и технологичен напредък.

Какви са амбициите и правилата, които следвате?

За последните 11 години VMware България се превърна в един от стратегическите екипи на VMware на глобално ниво. Колегите ни са в основата на иновативните технологии, с които правим дигиталната трансформация на бизнесите на клиентите ни възможна. Инженерите в София са специализирани в областта на виртуализацията, управлението и автоматизацията на виртуални инфраструктури, възстановяване на данни при бедствие, анализиране на големи масиви от данни. Те разработват технологии и продукти, приложими в цял свят. Например някои от облачните ни решения изцяло се развиват в София. Тук разполагаме и с голям екип, който се занимава с анализ на данни, и решения като VMware Analytics Cloud. Също така, работим по едни от най новите продукти на VMware в областта на Интернет на нещата (IoT). Нашата цел е да превърнем офиса у нас в още по-атрактивна локация за български и чужди специалисти, които да работят и живеят в София. Благодарение на възможностите за работа по високотехнологични проекти с глобален принос, и разнообразни програми за личностно и професионално развитие, тук вече работят таланти от над 10 националности. Смятаме да продължим да се развиваме в тази посока.

Как насърчавате добрата работа на Вашите служители?

VMware е място, в което един експерт може да израсне много професионално и да изгради блестяща кариера. Като предпочитан работодател на българския пазар, наша мисия е да инвестираме изключително в развитието на таланта. Разполагаме с редица програми и инициативи, които насърчават и мотивират служителите да стават още по-добри в това, което правят. Те имат свободата активно да се включват в различни КСО инициативи, които компанията подпомага, съдействат за изграждането на по-добра среда за живот в България. Споделят опита и уменията си с млади софтуерни инженери в рамките на участия в конференции, университетски курсове и др. Разнообразието от дейности, които VMware предлага, обогатява живота в офиса и създават благоприятна среда за развитие на таланта. Знаем, че се движим в правилната посока поради резултатите, които постигаме – нашите колеги са щастливи от своята работа и професионално развитие. През 2017 година бяхме определени от служителите си като най-добър работодател в годишното проучване на Aon.

Как се развивате устойчиво спрямо променливия пазар?

Устойчивото развитие в технологичния сектор зависи от способността на компаниите да предвиждат нуждите на техните клиенти. Ние помагаме на организациите да се трансформират достатъчно рано, за да бъдем сигурни че и те ще могат устойчиво да продължат да разрастват своите бизнеси.

Като пример, налице е тенденция, свързана с хибридните и т.нар. Многооблачните (multi-cloud) среди. Клиентите, с които говорим споделят, че разполагат с локални приложения, както и с такива, съхранявани на повече от един облак. Те се стремят към консистентна инфраструктура и единен модел за управление на приложенията, независимо къде се намират те. Ние вече идентифицирахме тази нужда и в момента сме добре позиционирани, тъй като се радваме на водещ пазарен дял при частните облаци. Ще дам и друг пример за устойчиво планиране – като част от многооблачната си стратегия успяхме да направим така че инфраструктурните ни решения да работят в най-различни среди. Имаме партньорства с Amazon, с IBM и т.н. Друг фактор, от който зависи представянето на нашия бизнес в дългосрочен план са инвестициите в образованието на бъдещите таланти, което се е превърнало в приоритет за компанията.

Какви умения ще се търсят най-много след 10 години?

Средата се развива с изключително бързи темпове, затова е трудно да прогнозираме кои ще са техническите умения, които биха били най-търсени след толкова дълъг период. Това, което можем да очакваме е, че адаптивността и гъвкавостта ще се превърнат в уменията, от които зависи успешната реализация на всеки един специалист. В нашия динамичен свят способността да се променяш и напасваш към средата е изключително важна, затова и любовта към ученето (т.нар. life-long learning) ще бъде основно конкурентно предимство на пазара на труда след 10 години. Друг фактор, който ще е определящ за успеха на даден индивид, е неговата емоционална интелигентност. Умението да общуваш и сътрудничиш ефективно с широк кръг от хора е предпоставка за високо представяне.

Преди няколко дни в Калифорния беше приет закон, който задължава публичните компании със седалище в щата да имат поне една жена в борда на директорите. Как ще коментирате това? Необходими ли са подобни регулации и как те биха повлияли бизнеса?

Излишно е да убеждаваме когото и да е било, че ролята и на мъжете и на жените и изключително важна и трябва да имаме достатъчно представители и от двете страни, за да имаме добри бизнес резултати. Има много статистики, които показват че най-добре балансираните и разнообразни екипи показват поне с 30% по-добри резултати. Това се дължи на факта, че жените внасят различна перспектива и умения, които помагат на организациите да се свързват по-силно с крайните потребители, които са както мъже, така и дами. Към днешна дата само 13% от ръководните длъжности в ИТ сектора и около 5% в борда на директорите се представляват от дамите. Тези данни разкриват проблеми, които трябва да бъдат адресирани. Вярвам, че пътят за решаване на въпросните проблеми не се крие в регулациите, а в промяната на нагласите на обществото. Започвайки от най-ранна детска възраст, трябва заедно да търсим ефективни начини да борим предразсъдъците в семейството, училището и цялостно по теми като това дали инженерството е професия за жени или не. Вярвам, че технологиите са еднакво подходящи и за двата пола и не бива да поставяме ограничения, било то съзнателно или не.

Как оценявате нивото на ИТ кадрите в България?  

Опитът ни за 11 години ни показа, че в България има специалисти, които са на световното ниво. Те имат както конкурентни технически умения, така и амбицията да се развиват и да дават своя принос в развитието на технологиите. Щастливи сме да видим, че нашите колеги подхождат предприемачески към своята работа, приемайки пълна отговорност за представянето на продуктите и услугите които те разработват. Съществува предпоставка нивото и количеството на кадри в страната да се подобрява с времето, тъй като се наблюдава как дигиталната компетентност се превръща в държавна образователна политика, а бизнесът и неправителственият сектор работят усилено в подобряването на уменията и квалификациите както на софтуерните инженери, така и на младежите, които са поели по пътя на технологиите и все още се обучават.

Какво е Вашето мнение за образователната система в страната? Къде е допирната точка на бизнеса с образователните институции и в какви посоки е необходимо те да работят заедно?

Бих искала да започна с това, че недостигът на IT специалисти не е ограничен само локално или регионално, това е глобален проблем. Той се дължи на факта, че няма индустрия, която да не използва IT системи. Именно затова е ключово все повече хора да започнат да се обучават в IT специалности и умения. Това което виждаме е, че в България усилено се работи за създаването на технологичните таланти на бъдещето, макар да считам темповете на промяна за недостатъчно бързи. Технологиите навлизат все по-широко в обучителните програми, като път в тях намират доказано добри практики в световен мащаб като дуалното образование и стажовете, които помагат на младежите да натрупат практически умения и увереност.

За успеха на младите хора в бъдеще е важно държавата, образованието, бизнеса и неправителствения сектор да продължат с общи усилия да инвестират в събуждането на интереса на младежите към инженерството и развитието на така търсените технически умения у тях. Именно затова нашата организация полага неимоверни усилия в стимулирането и подпомагането на младите. Целта ни е да внесем придобитите знания и опит от бизнеса в обучителната среда, скъсявайки дистанцията между двете. Редовно организираме за студентите предизвикателства, обучения и стажантски програми, с които целим да наградим знанията и уменията им и да положим основите на успешната им реализация.

Тагове: , , ,