20 юни, 2024

В темата на месеца “Образованието в ИТ сектора” се включват и компаниите ScaleFocus, Software AG и Telerik Academy. Те са в стремежа да подготвят бъдещите кадри на пазара чрез специализирани обучения. Представиха накратко мнението си по въпросите, свързани с обучителния процес, приоритетите, нивото на кадрите и професиите на бъдещето.

ScaleFocus

Приоритет ли е за Вас обучението на бъдещи ИТ специалисти? Защо?

Да, и това проличава най-много във външната ни инициатива Scale Camp – доказателство за нашия стремеж. Програмата цели да подобри начина, по който бизнесът подхожда спрямо младите таланти. Scale Camp дава възможност на всички ентусиасти с малко опит или без такъв, да работят по реален проект и да получат знания от доказали се Java и SAP професионалисти.

Смятате ли, че обучението в България е на добро ниво?

От опита ни до момента с колеги, получили образованието си в България, сме с действително добри впечатления. Разбира се, ограничените възможности за практическо обучение са видими за всички, и очертават ясна посока, в която трябва да се работи.  Това ни мотивира да създадем Scale Camp, където всеки участник ще има възможност да се включи в реален проект. Екипът ни вярва, че пътят към промяната е бизнесът да бъде в подкрепа на образователната система.

Как оценявате нивото на кадрите сега? На какво се дължи това?

Неслучайно е налице положителна тенденция в нивото на специалистите в момента. Наблюдава се все по-сериозен интерес към неформалното образование, като алтернативен начин за получаване на знания. Лесно може да се обясни, заради адаптивността на този тип „институции“ – от една страна реагират бързо на променящата се среда (технологии, иновации и т.н.) и от друга – предлагат доста по-гъвкави условия за обучение на своите кандидати (часове на обучение, дистанционни форми и т.н.).

Кои според Вас са професиите на бъдещето? Защо?

Професиите на бъдещето са в пряка зависимост от степента на присъствието на технологиите в живота ни. Все повече се търсят специалисти за Machine Learning, IoT, AI и други. Факт е, че доста социални професии търпят автоматизация на някои процеси в работата, но все пак запазват същността си.

Software AG

Имате ли политики, които да насърчават/поощряват вашите служители да развиват своите умения? Какви са те?

Имамe вътрешно изготвени програми за развитие и обучение на служителите. Като компанията се стреми да поощрява всички свързани дейности с обучението им. По принцип политики, които са конкретно разписани няма. По-скоро тези поощрение минават през техните мениджърите, като те имат за цел да ги информират за всичко, което се случва,  да преценяват кой служител има нужда и да ги насочват към нашите обучения и програми за развитие.

 

Приоритет ли е за Вас обучението на бъдещи ИТ специалисти? Защо?

Това е един от основните ни приоритети. Software AG активно инвестира в развитието на хората си, защото смятаме, че колкото повече време един служител прекарва в дадена компания, толкова по-ценен става за нея. А това е един от начините дадена компания да задържа служителите си

Смятате ли, че обучението в България е на добро ниво?

Има достатъчно трейнинг институции и университети, както и достатъчно академии и школи, които станаха все по-популярни. Те позволяват образованието да се качи на едно доста добро ниво. При желание на курсистите и обучаемите да полагат допълнително усилия могат да се постигнат завидни, поне теоретични резултати и после да прилагат практика.

В каква посока очаквате да се развие ИТ сектора у нас? Кои според вас са професиите на бъдещето? Защо?

ИТ сектора става все по-динамичен, така че с всеки изминал месец, не с година влизат нови тенденции. Постоянно се променят технологиите. Очакваме да се развива в посока cloud и в посока интегрирани решения. А професиите на бъдещето са свързани с изкуствения интелект. Тези, които ще заместят масовия труд с помощта на компютърни системи и технологии. Така че за сметка на едни професии ще се появяват други нови, които да позволяват динамиката на бизнеса да става по-бърза.

Telerik Academy 

Приоритет ли е за Вас обучението на бъдещи ИТ специалисти? Защо?

Обучението на ИТ кадри е причината да съществуваме и движеща сила за нас. Вече близо 10 г. в Телерик Академия подготвяме следващите поколения софтуерни специалисти и дигитални лидери. Нашата мисия е да предоставяме изключително качествено обучение и да създаваме търсения от ИТ бизнеса талант. Така подпомагаме развитието и растежа на ИТ индустрията в България, и същевременно създаваме условия за будните и мотивирани млади хора да останат в страната, като ги подготвяме за едни от най-перспективните професии в момента.

Смятате ли, че обучението в България е на добро ниво?

Много се говори в България, че образованието има недостатъци особено в областта на ИТ, където технологиите се променят и развиват постоянно, а програмите в училищата и университетите се актуализират бавно. Но много често забравяме, че ролята на тези институции е да дадат силен фундамент, който след това да бъде надграден. Тук идва ролята на Телерик Академия – да послужи като мост между традиционното обучение и реалните изисквания на бизнеса, като се фокусираме върху практическите умения, съвременни, задълбочени познания и развитието на ключови личностни и комуникационни умения, които компаниите търсят.

Как оценявате нивото на кадрите сега? На какво се дължи това ниво?

Фактът, че България се превърна в предпочитана дестинация за редица водещи глобални компании в областта на ИТ и че наблюдаваме все повече успешни технологични бизнеси, стартирали оттук, е показателен за нивото на кадрите. Радваме се, че като пионер при частните ИТ обучителните програми допринасяме активно за този процес и подпомагаме развитието на цялата индустрия, захранвайки я с младши талант.

Кои според вас са професиите на бъдещето? Защо?

Виждаме как постепенно всяка компания се превръща в технологична. Затова разцветът на ИТ професиите ще продължи, като очаквам да се появяват много нови професии, включително свързани със сфери като изкуствен интелект, интернет на нещата (IoT), Big Data и Blockchain технологиите. Това е още един показател, че ИТ специалистите не могат да си позволят да спрат своето развитие. Трябва да учат през цялата си кариера.

Тагове: , , , , , , , , , , ,