22 април, 2024

IBM представи технология, която дава на бизнеса нова прозрачност при употребата на изкуствен интелект, позволявайки по-пълно оползотворяване на неговите възможности.  Софтуерната услуга, която автоматично открива отклонения и обяснява как ИИ взима решения и как решенията се изграждат – работи на IBM Cloud и помага на организациите да управляват системите за изкуствен интелект, предоставени от голямо разнообразие от фирми. IBM Services ще работи и с различните бизнеси, за да им помогне да разучат и използват новата софтуерна услуга.

IBM Research ще пусне в общността на отворения код инструментариум за откриване и намаляване на отклонения в ИИ, като предложи инструменти и образователна информация, за да насърчи глобалното сътрудничество в справянето с отклонения при изкуствения интелект.

Разработките лежат върху данни от ново изследване на Института за бизнес стойност на IBM (Institute for Business Value), което разкрива, че докато 82% от предприятията обмислят внедряването на ИИ, то 60% от тях се опасяват от проблеми с отговорността, а 63% от тях не разполагат с таланти, които да управляват технологията.

„Видимост“ вътре в решенията, които взима ИИ

Новите възможности на IBM за доверие и прозрачност на IBM Cloud работят с модели, изградени от широко разнообразие от рамки за машинно обучение и среди за изграждане на изкуствен интелект като Watson, Tensorflow, SparkML, AWS SageMaker и AzureML. Това означава, че организациите могат да се възползват от тези нови контроли за повечето популярни рамки на ИИ, използвани от предприятията. Софтуерната услуга може, също така, да бъде програмирана да следи уникалните фактори за взимане на решения във всеки работен процес на бизнеса, което й позволява да бъде персонализирана според конкретните нужди на организацията.

Напълно автоматизираната софтуерна услуга „обяснява“ на служителите взимането на решения и открива отклонения в моделите на изкуствения интелект по време на изпълнение на задачата и автоматично препоръчва данни, които да се добавят към модела, за да се намали всяко отклонение, което е открила.

Обясненията са предоставени с лесни за разбиране понятия, които показват кои фактори влияят върху решението, от една страна и увереността в препоръката, от друга, както и факторите за тази увереност. Също така, протоколите за точността, производителността и верността на информацията на модела, както и произхода на системите за ИИ, лесно могат да бъдат проследени и използвани за цели на организацията. Всички тези възможности са достъпни чрез визуални табла за управление.

IBM дава възможност на общността на отворения код за изграждане на по-верен изкуствен интелект

IBM Research предоставя на общността на отворения код инструментариума AI Fairness 360 toolkit – библиотека от нови алгоритми, код и обучения, които ще дадат на учените, изследователите и data science специалистите инструменти и знания, за да интегрират откриването на отклонения, като изграждат и разгръщат модели за машинно обучение.

Докато други източници с отворен код са фокусирани единствено върху проверката за отклонение в данните за обучението, инструментът IBM AI Fairness 360, ще помогне да се проверят и намалят отклоненията в моделите на ИИ. IBM Research кани глобалната общност на отворения код да работят съвместно, за да напредне науката и да се улесни откриването на отклонения в изкуствения интелект.

Проучване разкрива приоритети и препятствия за масово внедряване на ИИ

Според най-новото проучване на IBM сред 5 000 управляващи и изпълнителни директори и служители от висшия мениджмънт – доклада на Института за бизнес стойност на IBM за ИИ 2018 – има сериозна промяна в начина, по който лидерите на бизнеса гледат на потенциала на изкуствения интелект за внасяне на стойност към бизнеса и увеличаване на приходите.

Част основните изводи са:

  • 82% от предприятията и 93% от предприятията с високи постижения сега обмислят или действат по внедряването на ИИ с фокус върху генерирането на приходи.
  • 60% се опасяват от проблеми с отговорността, а 63% от тях нямат хора с умения да използват потенциала на изкуствения интелект.
  • Главните изпълнителни директори смятат, че най-голямата стойност от приемането на ИИ ще бъде за ИТ, информационната сигурност, иновациите, обслужването на клиентите и управлението на риска.
  • Внедряването на изкуствен интелект е по-голямо и вероятно ще се увеличи по-бързо в по-дигитализираните отрасли като финансовите услуги
Тагове: , , , , , , ,