22 юли, 2024

Време е за вашето мнение в нашата тема #Равноправие. Във връзка с Тема на месеца проведохме две анкети на нашата фейсбук страница, с които пожелахме да научим какво мислите вие. Ето и какви са резултатите от тях:

На въпроса “Чувствали ли сте дискриминация на работното място?” 47% от вас отговориха с “ДА”, а 53% дадоха отговор “НЕ”.

Драстично по-голяма разлика можем да наблюдаваме в отговорите на втория наш въпрос към вас –  Съществува ли изградена политика срещу дискриминацията (на база сексуална ориентация и полово различие) във вашата компания?”🤔  На него 63% бяха категорични с отговор “НЕ”, а 37% споделиха, че компаниите, в които работят имат разработена специална политика по въпроса.

Благодарим ви за участието и ще се радвам да чуем вашите коментари по темата. Продължаваме с коментарите на компаниите ЕПАМ Системс България и FutreSoft.

ЕПАМ Системс България

Госпожа Милена Душанова, Ръководител ИТ проекти, в ЕПАМ Системс България  не се поколеба да се включи в тема #Равноправие и ни запозна с политиката на компанията за разработка на софтуерни продукти.

 

Съществува ли изградена политика срещу дискриминацията във вашата компания?

ЕПАМ Системс България е част от международната компания ЕПАМ, в която успешно си сътрудничат над 22 000 служители, различни по произход, пол, възраст, етнос, религия и култура. В тази връзка функционират ясно разписани политики и правила, гарантиращи равноправието на всички членове на екипа.

Още с постъпването си на работа, колегите биват запознати с тези политики и те декларират своето съгласие с тях, както и, че ще ги следват.  За нас е важно какво хората знаят и могат, което поставя всички членове на нашия екип пред равни начала и обезсмисля дискриминацията от какъвто и да е вид.

Дори нашият процес по подбор на служители е по своему изградена политика срещу дискриминацията, тъй като той се състои от три етапа, на всеки от които кандидатът разговаря с различни хора от компанията, които преценяват неговите комуникационни, технически и персонални умения, неговата мотивация за работа и стремежа му да учи и да напредва в съответната сфера.

Сами разбирате, че по този начин потенциалните бъдещи служители на ЕПАМ биват подбирани по най-ефективния и безпристрастен начин.

Смятате ли, че компаниите имат нужда от изграждането на подобна политика? Защо?

Всяка една компания би следвало да се придържа към осигуряването на равни възможности за всички служители и да стимулира развитието на талантите и уменията им с утвърдени политики за защита от дискриминация.

Какво е съотношението мъже:жени сред служителите на вашето работно място?

Към момента това съотношение е 2:1, което означава, че мъжете са едва два пъти повече от жените. Погледнато в детайли и по конкретни позиции, бихме могли да кажем, че съотношението между мъже и жени на организационни и средно мениджърски позиции в ЕПАМ дори клони към равенство, т.е. мъжете на такива постове са едва с няколко повече от жените.

Според вас нуждае ли се женското присъствие в IT сферата от специално внимание и насърчаване?

В нашите екипи присъствието на дами-програмисти е доста добре застъпено, като това е резултат от прилаганите политики за равноправие. Липсата на дискриминация дава възможност на всички наши служители, били то от женски или от мъжки пол, да проявят своите заложби и да се включат в процеса на работа напълно равностойно.

 

 

FutureSoft

FutureSoft успява да пребори предразсъдъците с приятна работна обстановка, в която цари приемственост, както и отлично взаимоотношения между служителите, които са не просто колеги, а приятели. Научете повече от тях как постигат това, както и за големите и малките жестове, които стимулират женското присъствие в сектора!

 

“FutureSoft е компания, в която жените и мъжете са не просто колеги, но и приятели. С годините, през които сме работили заедно, сме успели да изградим нужните респект и уважение, които са ни превърнали в един сплотен екип не само за работа, но и за смях и закачки. Именно това, смеем да кажем, е ключът към липсата на дискриминация на база сексуална ориентация и полово различие в нашата компания.В основата на нашата политика срещу дискриминацията и изграждането на равноправие между мъже и жени стоят приятелските взаимоотношения. Те биват създавани и подхранвани благодарение на множество мероприятия, които организираме с цел обединяване на нашия екип и насърчаване на извънработни разговори, където никой не се притеснява да изкаже мнение и всеки един бива изслушван. Тези събития са под формата на пътувания из страната или събирания извън офиса и са важна част от културата на FutureSoft за изграждане на работна среда без разграничения на база сексуална или полова ориентация.   Във FutureSoft съотношението между мъже и жени е около 3:1. Именно затова смятаме, че е нужно изграждането на подобна политика, в която всички служители да се чувстват свободни не само да изкажат своя глас, но и да бъдат чути. Неформалната и приятелска обстановка предразполага хората именно към обсъждането на проблеми и неща от ежедневието и поради това се придържаме към създаването на такава атмосфера.  Тъй като по-голямата част от служителите в IT сферата са мъже, шансът жена от тази индустрия да попадне в почти изцяло мъжки екип е голям. Именно затова вярваме, че насърчаването на женското присъствие е необходимо, тъй като представителите на нежната половинка имат неизменно добри и ценни качества, които могат да допринесат за успеха на една софтуерна компания. Във FutureSoft подобен метод за стимулиране на женското присъствие е възможност за работа от вкъщи, което е изключително важно за майките. По този начин те не само могат да са финансово независими, но и да бъдат близо до децата си. Малките жестове на внимание (като цвете за 8 март) също винаги са от полза, за да им покажем, че са незаменима част от нашия екип! 😊” 

 

Благодарим на всички за проявения интерес към темата! Септемврийската ни тема продължава и  ще се радвам да чуем вашето мнение на нашата Фейсбук страница. Всичко, което ИТ компаниите в България казаха до този момент на тема #Равноправие, можете да откриете тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , ,