19 юли, 2024

Различията са единствената отличителна черта, която ни прави уникални. Те са неподправена и характерна за нас частица. През месец септември #DevStyleR отделя внимание на важната тема за равноправието на работното място.

Но какво е равноправието на работното място?

В случая визираме разнообразието от хора, различни по пол, етнос, вяра и сексуална ориентация, които се радват на равен старт и абсолютно еднакво отношение на своето работно място.

Ние вярваме, че равенството на правата в трудовия колектив е от ключово значение и основен приоритет за всяка една успешна компания, която уважава своите служители и цени техния труд. Точно заради това, нашата цел е да разгледаме ситуацията в IT сектора и отношението на работодателите по света и у нас. С цел да бъдем възможно най-обективни, нашите намерения са да ви представим спектър от мнения, коментари, факти и анализи, за които си струва да научим повече.

По света

За да разгледаме ситуацията в световен мащаб, няма как да не обърнем внимание на американското списание „Fortune” и тяхната класация от топ 500 компании, обхващаща близо 25 милиона души. Заедно екипът на медията и участващите в листата се борят в постигането на хармония, баланс и равноправие сред своите служители.

В своята класация Fortune поставят на най-високите места компаниите, осигуряващи комфорт, разбирателство и защита на своите кадри. По последни сведения, събранните данни при класирането сочат, че болшинството от работодателите разполагат с политика срещу дискриминацията на база сексуална ориентация. Огромен е и ръстът в процентните мерки за защита срещу полова дискриминация – днес 89% от допитаните компании разполагат с изградена структура, огромен скок спрямо 2002г., когато резултатите сочат едва 3%.

Статистика на International Game Developers Association

Интересна е и статистиката на International Game Developers Association и мащабното им проучване през 2017г., което сочи, че 81% от дивелъпърите на игри смятат, че равноправието на работното място е от значение – резултат, който през 2016г. е 78%, а през 2015г. едва 63%.

По отношение на етнос, сведенията сами говорят за себе си – 61% от допитаните принадлежат към европеидната раса, 18% са от Азия, следвани от испанци и латино – 5% и едва 1% афроамериканци. Останалите 42% са посочили като отговор просто “американец”.

Категорични са и резултатите по отношение на половото разнообразие – 74% от допитаните дивелъпъри са от мъжки пол, 21% – от женски, а липсващите 3% се разпределят между трансджендъри и други. Относно сексуалната ориентация 81% са хетеросексуални, 5% хомосексуални, 11% бисексуални, както и 3%, определящи се като други.

Интересно е, че сред допитаните служители 14 % казват, че техните компании нямат изградена политика за равенство, а 25% споделят, че не са наясно дали работодателят им споделя подобен възглед. Този резултат повдига въпроса за корпоративното отношение към обществено значимите социални въпроси и налагането на ясно изявена позиция по тях. Равенството е обширна тема, която изисква вниманието на организациите не само по света, но и в България. В този ред на мисли, нашата цел през следващия месец е да се опитаме да сформираме картина на реалната ситуация в технологичния сектор у нас.

Но каква е ситуацията в България?

В предишна наша публикация  разгледахме статистическите данни на Data Art относно присъствието на жените в IT сектора. Според тях тенденцията сочи, че нежният пол започва все по-често да присъства в технологичния сектор. По сведения на „Евростат” България е на първо място в ЕС по брой жени в IT сектора.

В тази връзка гордо можем да вдигнем глава и да потвърдим, че резултатите, които сме постигнали в сферата на информационните технологии, наистина са впечатляващи. И все пак като едни позитивни хора в търсене на успеха, ние ще продължаваме да поддържаме амбициите си за все по-високи резултати.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,