18 май, 2024

Стоян Иванов е Java Developer в Dreamix и преподава в Софийския университет. Той е запознат и с IT средата в Благоевград. Разговорите със студенти и колеги са му дали ясна представа за посоката за развитието на програмистите и какво им е нужно, за да започнат работа. Ето какво сподели Стоян пред DevStyleR.

Кои са топ 5 алгоритмите, които всеки кандидат за работа трябва да знае?
Един от основните алгоритми, на които бих заложил аз, би бил binary search. Лесен е за осмисляне, предоставя стабилна основа на всеки един кандидат за работа. Всеки трябва да знае алгоритми за графи. Там задължително бих препоръчал да се знаят основните два алгоритъма breadth-first search (BFS) и depth-first search (DFS). Ако кандидатът иска да се занимава със сериозни задачи няма как да избяга от алгоритмите за графи.

Като бонус за областта с графи бих препоръчал и Dijkstra’s shortest path algorithm. Други основни алгоритми са сортировките, както за масиви, така и за различните структури от данни (листове, дървета). Тук бих казал, че задължително трябва да се знаят merge sort  and quick sort. Като моят съвет тук е не просто да се знаят алгоритмите за сортиране, а да се знае кой алгоритъм къде е най-приложим.

Как се променя IT пазарът в България в момента?
Както през последните няколко години, така и към днешния момент, IT индустрията се развива все по-бързо и по много интересен за специалистите начин. Навлизат множество иновации. България става център на развитието в тази област. Големи световни компании насочват вниманието си към нея и предлагат разнообразни посоки, по които може да поеме една фирма и да се развива все по-успешно.

Затова моето мнение е, че пазарът предлага различни сфери на изява и всеки програмист, независимо в каква област се специализира, има своето място в него. Промените в пазара пряко влияят върху уменията и способностите на работещите и изискват тяхното динамично развитие.

Как се развива образованието по програмиране в Благоевград?
На първо място, основите на образованието по програмиране се поставят от гимназиите, в които активно се изучава програмиране като дисциплина. На второ място са университетите, от които излизат вече подготвени специалисти в IT областта. Всички хора, които искат да продължат да се занимават, често биват подпомагани от хора, завършили в столицата, но върнали се в Благоевград, за да подемат развитието на обществото в тази насока. В града се организират различни състезания и хакатони, които да мотивират и да спомогнат за развитието на младите хора. Развитието на IT обществото е още в начален етап, но стъпка по стъпка се стреми да достигне успехите и постиженията на големия град.

Какви въпроси се задават на интервю за работа?
Моето мнение за въпросите, които се задават на интервю, е, че те не са сложни и нямат цел да объркат човека, а напротив. Те са зададени по начин, който да провокира мисленето на кандидата и да провери неговата логика, разсъждения върху даден проблем и как той би се справил в определена ситуация.

Моят съвет към всички кандидати на работа е да бъдат себе си и да не се представят като роботи, които веднага и на момента извършват поставената задача. Понякога е по-добре да се представиш като мислещ и разумен човек, отколкото като машина.

Какви са основните характери, които се срещат по време на интервю?
Според мен хората, които се явяват, могат да бъдат разделени на няколко типа. Към единия от тях се причисляват тези, които кандидатстват с цел да получават много високи заплати, без да се интересуват от бъдещо развитие. Към другия тип спадат противоположни на първите – хората, които не се интересуват само от това колко ще е заплащането им, а как могат да стават по-добри с всеки изминал ден, да допринасят за развитието на фирмата, а и за своето собствено. Затова кандидатстват както хора с малък опит, които искат да добият още нови знания и умения, така и хора с дългогодишен опит, които да допълнят вече наученото с нещо още по-интересно.

Кои са най-търсените хора на пазара и занижени ли са критериите към днешните специалисти? Смяташ ли, че някои компании правят компромис поради липса на кадри?
Най-търсените хора на пазара са способните хора. Тези, които имат смелостта да мислят иновативно, да поемат рискове, смело да се гмуркат в дълбоките води на програмирането, защото пазара е динамичен и променящ се и проблемите, които възникват са по-интересни, трудни и изискват съвкупност от качества. Но това не значи, че в тази сфера няма хора, които са наети на работа, само защото на фирмата й трябват кадри. Често на фирмите им се налага да наемат нови хора, които не покриват всички критерии, които се изискват, само за да попълнят празните места и да спечелят нов клиент или допълнителен бюджет. В тези случаи може да се каже, че критериите към кандидатстващите биват занижени. Но все пак качествените кадри остават високо ценени, най-търсени и желани от фирмите.

Какво трябва да има в автобиографията на един програмист?
В автобиографията на един програмист задължително трябва да фигурират минали проекти, в които е участвал или е бил основен организатор. Ако е бил ментор в състезание, известно в програмистките среди, това също е един плюс. Също така, задължително трябва да са посочени технологиите, с които е работил или предстои да работи в бъдеще. Трябва да включи и GitHub, тъй като чрез него, работодателите най-бързо достигат до информацията, свързана с дейността на програмиста и какво е правил той през годините.

Какво смяташ за равноправието в сферата? Какво е съотношението между мъжете и жените към този момент?

Определено на този етап и в тази сфера броя на мъжете е по-голям от броя на жените. В последните години обаче се наблюдава тенденция жените да навлизат все повече в тези среди и е много вероятно в един момент те да се изравнят с мъжете. Според мен масовото мнение, че жените не са толкова добри специалисти като мъжете е грешно. Лично аз познавам много жени програмисти и те по нищо не отстъпват на мъжете в сферата, особено по отношение на знания и умения.

Тагове: , , , , , , , , , ,