27 февруари, 2024

Поддръжката на CORBA, Java EE и JavaFX ще бъде премахната, но през септември 2018 г. ще бъдат пуснати 15 основни нови функции.

Нови функции, планирани за Java 11 JDK

JDK 11 се потвърждава, че има 15 нови функции:

Подобряване на Aarch64 intrinsics, с внедряването на нови intrinsics за lang.Math, cos и log функции, на процесори Aarch64. Това предложение набляга на специфичните кодови шаблони, специфични за архитектурата на CPU, които подобряват производителността и изпълнението.

TLS 1.3, в който тази ревизия на протокола TLS ще бъде монтирана в JDK 11, предлагайки значителни ползи за сигурността и производителността. Няма обаче цел да се поддържат всички функции на TLS 1.3. За да се сведат до минимум рисковете от несъвместимост, TLS 1.3 ще въведе режима за обратно съвместимост по подразбиране. Приложенията могат да изключат или включат този режим по желание.

Отстраняване на JavaScript двигателя Nashorn, заедно с инструмента JJS, с намерението да ги премахнете в бъдеще. Oracle е намерил Nashorn предизвикателство да се поддържа, като се има предвид бързият темп, на който ECMAScript езикови конструкции и приложни програмни интерфейси са били адаптирани и модифицирани.

HTTP клиентът (стандарт), който стандартизира инкубираните HTTP API клиенти, въведени в JDK 9 и актуализирани в JDK 10. API предлага неблокираща заявка и семантика на отговор чрез CompleteableFutures, които могат да бъдат свързани с действия, които зависят от задействане. Изпълнението, сега асинхронно, е почти напълно пренаписано след инкубация в JDKs 9 и 10. Концепцията за RX Flow е вкарана в реализацията, премахвайки много потребителски концепции, необходими за поддръжка на HTTP / 2.

Гарбидж колекторът Epsilon, таксуван като „не-оп“ колектор, ще се справя с разпределението на паметта без да прилага никакви механизми за рекултивация на паметта. Примерите за използване на Epsilon включват тестване за производителност, налягане в паметта и интерфейс на виртуална машина. Той също така може да се използва за краткотраен труд.

Синтаксисът за локална променлива за параметрите lambda трябва да синхронизира синтаксиса на формална декларация на параметър в имплицитно въведен израз със синтаксиса на декларация за местна променлива. Това би позволило var да се използва при деклариране на формални параметри на имплицитно написани ламбда изрази.

Форматът на файловия клас на Java ще бъде разширен, за да поддържа нова постоянна форма на pool, CONSTANT_Dynamic. Целта е да се намалят разходите и разрушаването на разработването на нови форми на материализируеми ограничения на файловите файлове.

Ключовото споразумение с кривата Curve25519 и Curve448 криптографията трябва да бъде по-ефективна и по-сигурна от съществуващата елиптична крива Diffie-Hellman схема. Двете елиптични криви, Curve25510 и Curve448, се поддават на постоянно внедряване и безцелно скаларно умножение, което е по-устойчиво на редица странични канали, включително атаки на времето и кеша, според IETF.

Flight Recorder би осигурила рамка за събиране на данни с ниска горна граница за отстраняване на проблеми както на Java приложения, така и на HotSpot JVM. Flight Recorder е характеристика на търговския JDK на Oracle, но ще има своя изходен код, който ще се премести в отворено хранилище, за да направи функцията общодостъпна. Iclouded ще бъдат приложните програмни интерфейси (API), които ще генерират и консумират данни като събития, като осигуряват буферни механизми и бинарен формат на данните, и позволяват конфигуриране и филтриране на събития.

Очаква се поддръжка в следните класове:

Character and String в пакета lang

NumericShaper в пакета awt.font

Bidi, BreakIterator и Normalizer в текстовия пакет

Изпълнение на криптографските алгоритми ChaCha20 и Poly1305. ChaCha2020 е сравнително нов поточен шифър, който може да замени по-стария, несигурен R4 поток шифър. ChaCha20 ще бъде сдвоен с идентификатора Poly1305. Ще бъдат осигурени шифрирани реализации на ChaCha20 и ChaCha20-Poly1305, с алгоритмите, приложени в доставчика на SunJCE (Java Cryptography Extension), използвайки crypto.CipherSpi API.

Профилиране с ниска горна граница, осигуряващо начин за проба на разпределение за Java, достъпно чрез JVM Tool Interface. Целта на това усилие е да се получи информация за тези разпределения по начин, който е с нисък разход, може да бъде достъпен чрез програмен интерфейс и може да вземе под внимание всички разпределения.

Отстраняване на инструментите Pack200 и Unpack200 и API Pack200 в util.jar. Pack200 е схема за компресиране на .jar файлове, предназначена да намали изискванията за дисковете и честотната лента за опаковане, предаване и доставка на приложения.

В Z Garbage Collector (ZGC), експериментален колектор за ненужни данни с ниска скорост, който обработва купчини, вариращи от сравнително малки до много големи купчини, които са с много терабайти. Linux / x64 ще бъде първата платформа за поддръжка на ZGC.

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,