21 юни, 2024

Още от 3-ти курс близо 90% от студентите ни вече работят по специалността си, това е интересен факт, който сподели с нас Антония Ташева, преподавател в Техническия университет в София. Антония преподава крос-платформено програмиране за мобилни устройства, Advanced C#, уеб програмиране, облачни технологии и др. Тя завършва своята докторска дисертация едва на 30 години и е пример за успешна кариера в академичните среди в едно от най-утвърдените висши учебни заведения в страната. Ето какво разказа тя за своите наблюдения относно реализацията на новите IT специалисти в България.

По какви предмети преподавате? Бихте ли разказали повече за своите опит и успехи в програмирането?

Преди 7 години започнах да преподавам във Факултета по компютърни системи и технологии на Технически университет – София. Тогава водех упражнения по програмиране на C и C++, основи на обектно ориентираното програмиране и алгоритми. През тези години имах щастието да попадна в млад и мотивиран колектив, с който да подготвим и осъвременим учебните програми по редица дисциплини. В момента преподавам по-високи програмни технологии като крос-платформено програмиране за мобилни устройства, Advanced C#, уеб програмиране и облачни технологии. С колегите се стремим да предаваме най-новите и актуални тенденции в програмирането.

Освен преподавателските ни задачи, не трябва да се забравя, че преподавателите са ангажирани и с научна дейност. Неминуемо е всеки да отделя време за повишаване на своята квалификация и работата по редица научни проекти. В тази връзка искам да благодаря на колегите си за помощта и средата, която ми позволи да защитя своята докторска дисертация едва на 30 години.

               Смятате ли, че олимпиадите и другите видове състезания помагат на студентите да докажат, че притежават качествата да бъдат успешни програмисти?

Олимпиадите са един добър подиум за изява на състезателния дух. Участниците тренират своята бърза мисъл и съобразителност, както и аналитичното си мислене. Развива се умението за бързо решаване на проблеми под стрес и ограничено време. Това са качества, които всеки работодател би бил щастлив да има у своите кадри. Това естествено не означава, че студент, който не е участвал в олимпиади няма да стане добър програмист. Даже напротив, състезанията по програмиране от типа на ACM са със строго алгоритмични задачи, които във всекидневното програмиране не се срещат толкова често. Масовият програмист трябва да познава добре и да борави със съвременните програмни технологии и библиотеки, да знае как да създаде програма, от която да е доволен клиента, която да се продава. В крайна сметка успехът се измерва в броя сваляния на вашето приложение, а не с медалите на стената.

Съществуват и много други типове състезания и хакатони, където участниците могат да предложат идеите си за иновативни продукти, изобретения и приложения. Там те могат да получат адекватна обратна връзка от бизнеса, да получат съвети как да развият идеите си, а защо не и финансиране. Считам, че подобни форуми са далеч по-полезни и интересни за нашите студенти.

Върху какви проекти работите в момента?

В момента имам щастието да работя по проект в подкрепа на млади учени финансиран от ФНИ, където се занимаваме с фундаментални научни изследвания в областта на недвоичните псевдослучайни последователности. Предстои да започнем усилено работа и по два големи проекта за изграждане на Центрове за Върхови постижения, а именно – в Компонент: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ е одобрено предложението за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) и в компонент: “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ е одобрено предложението за изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Тези проекти ще отворят нови хоризонти пред научните ни екипи.

Какъв е интересът на младите към програмирането в България? Получават ли добра реализация в страната ни? Какви са Вашите наблюдения?

За едно място в специалността Компютърно и софтуерно инженерство се борят 9 кандидат-студенти. Не е тайна, че в момента в България ИТ секторът предлага отлично заплащане и стандарт на живот. Разбираем е големият интерес към тези специалности.

Още от трети курс близо 90% от студентите ни вече работят по специалността си. Резултатите от оценяването на Рейтингова система на висшите училища в България на МОН показва отличната реализация на завършилите студенти. За жалост се наблюдава съсредоточаване на софтуерните фирми главно в столицата. Позитивна тенденция е отварянето на клонове на фирми в по-големите български градове като Пловдив, Русе, Варна, което може да даде повод на студентите да се върнат в родните си градове.

Случвало ли се е на някое от събитията, в които сте участвали, Ваш студент да бъде забелязан и да получи предложение за работа?

Спокойно мога да твърдя, че почти всички  от завършилите студенти работят. Вече споменах за състезания като Microsoft Imagine Cup, Nasa Space App Challenge и редица хакатони, където са се представяли най-активните ни студенти. Разбира се, голям процент от успешните им проекти са доразвити до крайни продукти. Редица наши студенти вече успешно управляват своите start-up компании, навлизайки не само на българския, но и на международния пазар.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,