30 ноември, 2023

Топ Фирми

Топ Офис
Astea Solutions
DataArt
Devexperts Bulgaria
Kaufland IT HUB
Rewe Digital
Software AG
Tumba Solutions
Топ Развитие
DHL Enterprise Software Solutions
Raiffeisenbank Bulgaria
Tumba Solutions
Astea Solutions
B EYE
DataArt
devolo
Kaufland IT HUB
Rewe Digital
Software AG
Strypes
UltraPlay
Топ Заплати
DHL Enterprise Software Solutions
Astea Solutions
Devexperts Bulgaria
Kaufland IT HUB
Rewe Digital
Software AG
Strypes
Tumba Solutions
Топ Бонуси
DHL Enterprise Software Solutions
Astea Solutions
Devexperts Bulgaria
devolo
Kaufland IT HUB
Rewe Digital
Software AG
Strypes
Tumba Solutions

*Компаниите са подредени по азбучен ред, oсвен тези, които са пожелали приоритетно позициониране