Лого на страницата на рубриката, в секцията с партньорите:

Лого до всяка новина в избраната рубрика:

img alt
img alt
img alt
img alt
img alt
img alt
img advertisement
img advertisement
img poll
img poll

Developer на фокус

Сергей Ушаков, Web Developer в TransferMate