11 август, 2022

Търсим Електронен дизайнер – Автоматизация (Инженер автоматизация).

Основна цел на работата: Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:

 • Контакти с ръководителите на проекти и с екипа на процесни и продуктови инженери с цел уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация трябва да проектира и изработи по съответния проект;
 • Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на производството; разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина;
 • Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация;
 • Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:

 • Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката;
 • Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника;
 • Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC;
 • Опит с програми за проектиране на платки;
 • Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C;
 • Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство;
 • Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс;
 • Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и писмена кореспонденция);
 • Комуникативност и желание за работа в екип;
 • Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;

Кандидатствай на: office@crosssource.eu

Тагове: