30 ноември, 2023
Национално проучване „Заплатите в Софтуерния Бранш“ – издание II