Type 2 Col 5

Type 1

Възможностите за хора без опит ще се увеличават

Type 2 Col 1

Type 2 Col 2

Type 2 Col 3

Type 3 Col 1

Type 3 Col 2

Type 3 Col 3

Type 4 Col 1

Възможностите за хора без опит ще се увеличават
Scrum Master

Type 4 Col 2

Scrum Master

Type 4 Col 3

Scrum Master

Type 5 Col 1

Scrum Master

Type 5 Col 2

Type 6 Col 1

Възможностите за хора без опит ще се увеличават
Scrum Master
Senior Technical Writer
Mainframe (Back-end) Engineer

Type 6 Col 2

Scrum Master

Type 6 Col 3

Scrum Master
Senior Technical Writer