Мелън АД е софтуерна аутсорсинг компания в България. Екипът ни се състои от над 150 млади и висококвалифицирани специалисти в областта на уеб и мобилните технологии (.NET, PHP, Python, SharePoint, JS, iOS, Android), интерактивните медии, дизайна и осигуряване на качество. Имаме офиси в София, Велико Търново и Скопие.

Мелън притежава наистина рядка комбинация от експерти за най-различни софтуерни платформи. Работим както с уеб, така и с мобилни и десктоп решения. Често клиентите се обръщат към нас, тъй като тук могат да на намерят на едно място всички отговори за интегрираните си решения. И при уеб, и при мобилни технологии покриваме всички основни и най-разпространени технологии за разработка на сървърната и фронт-енд (потребителска) част на приложенията.

Отношенията ни – както с клиентите, така и вътре в компанията, са основани на искрената и открита комуникация. Работим по разнообразни и иновативни проекти от цял свят. И не спираме да инвестираме в развитието на хората чрез вътрешни и външни обучения и събития. Имаме и гъвкаво работно време, което позволява баланс между работа и личен живот.